Administrazioak funtzionarioak erretiroa hartzera behartu ditzake

Auzitegi Gorenak ondorioztatu duenez, Administrazioak atzera bota dezake funtzionario batek erretiroa 65 urte bete arte atzeratzeko egindako eskaera, baldin eta buruzagiek uste badute haren errendimendua ez dela “egokiena edo espero zitekeena” izan.

Europa Pressek azaroaren 15ean emandako epai batean, Administrazioarekiko Auzien Salaren Laugarren Atalak zehaztu du kasu horietan “ez dela arbitrarioa izango bizitza aktiboa luzatzea ukatzea”.

José Luis Requero magistratua txostengile izan duen ebazpenean, Salak azpimarratu du legez ezarritako “arau orokorra” dela funtzionarioa Administrazioarekin lotzen duen zerbitzu-harremana 65 urteko erretiro-adinera iristean iraungitzea. Hala, “Salbuespena 70 urtera arte luzatu ahal izatea” dela gogorarazi du.

Ildo horretan, magistratuek azaldu dutenez, “Luzapena onartzen bada, bi interesek bat egiten dutelako da: lanean jarraitu nahi duen funtzionarioarenak eta galdu nahi ez duen Administrazioarenak”.

Hala, Kontu Auzitegiko funtzionario batek aurkeztutako errekurtsoa atzera bota du Gorenak; izan ere, 44 urteko zerbitzuen ondoren, 70 urte bete arte karguan jarraitzeko eskatzen zuen, eta taldean jarraitzeko nahikoa lanpostu hutsik zegoela alegatzen zuen.

Organo fiskalizatzailea nagusien txosten batean oinarritu zen eskaera ukatzeko. Testuan ohartarazten zen “eskatzailea ez zela etengabe egokitzen Sailaren egiturara, haren beharretara eta Sailaren antolamendu-beharretara”.

Zehazki, 2012tik aurkeztutako kexa batzuk jasotzen zituen txostenak, “Demandatzailearen errendimendu eskasari” buruzkoak, “Lantaldeko gainerako kideena baino askoz txikiagoa”, “Lana entregatzeko atzerapenekin”, eta horrek “zuzeneko nagusiak zein Zuzendaritza Teknikoak behin eta berriz egindako errekerimenduak” eragingo zituen. Gorenak zehaztu duenez, kontrako txosten horri beste lau nagusiren txostenak gehitu zitzaizkion.

Lanean agerian utzitako gabeziak

Epaiaren arabera, gainera, bere saileko zuzendariak sustatutako Whatsapp talde bat ez zen integratu covid-19aren osasun-krisiak eragindako lehen alarma-egoeran eman zen konfinamenduan. Funtzionarioak zalantzan jarri zuen Kontu Auzitegiaren lan-tresna bat izatea.

Ebazpenaren esparruan, salako magistratuek ondorioztatu dute funtzionarioari “arrazoi bakarragatik” ukatu zaiola erretiroa luzatzea: “Lanean dituen gabeziengatik”. Hala, azpimarratu du bizitza aktiboa luzatzeak ez liokeela “inolako onurarik ekarriko Kontuen Auzitegiari”.

Haren ustez, “Begi-bistakoa” da administrazioek, beren ahala gauzatzean, “Arbitrariotasuna” izan dezaketela, eta hori “boterea desbideratzea” gerta daitekeela. Hala ere, zehaztu du hori gertatuko litzatekeela “ahal hori ez bada Administrazioaren onurarako erabiltzen, baizik eta objektiboki eskumena duen eta, gainera, beharrezkoa den funtzionario bat alde batera utzita kaltetzen bada”.

Kasu honetan, Gorenak uste du Administrazioaren jardunetik ez dela ondorioztatzen “ez asmo makurrik, ez demandatzailearenganako adorerik, baizik eta bere ibilbide profesionalaren balorazioa, non nagusiek beren eginbeharrak betetzera bultzatu behar izan duten, asebetetze-eza erakutsiz hura baloratzean”.