Merezi al du nire hipoteka amortizatzea?

Pandemian pilatutako aurrezkia dela eta, espainiar askok hipotekagatik bankuarekin hartutako zorraren zati bat aldez aurretik itzultzeko asmoa dute, interesak zozketatzeko. Errentagarria den ala ez, edo epea edo kuota murriztea komenigarriagoa den, hainbat faktoreren mende dago.
Zerga-abantaila

Hasteko, termino fiskaletan, hipotekari ekarpen gehigarri bat egitea merezi du, errenta-aitorpenari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen etxebizitza bat erosi zutenentzat, zerga-abantaila interesgarri bat lortzeko aukera dago amortizazio aurreratua eginez gero: erosketagatiko eta birgaitzeagatiko kenkaria, Ogasunak ekitaldian emandakoaren % 15 itzultzen baitu, 9.040 euroko mugarekin. Horrek esan nahi du 1.356 eurorainoko onura fiskala lor daitekeela, edo bikoitza, hipotekaren titularra den ezkontza batek aitorpena banaka aurkezten badu, batera aurkeztu beharrean. Kasu horretan, amortizatzea merkatuan arriskurik ez duen beste edozein aktibo baino errentagarriagoa da, ordaindutako kontuek edo gordailuek eskaintzen dituzten interes baliogabeak kontuan hartuta.

Azpimarratu behar da etxebizitzak ohikoa izan behar duela, eta interesak eta amortizazio-kuotak aurreko ekitaldian konpondu ziren kopuruengatik bakarrik direla kengarriak. Hau da, kenkaria hurrengo aitorpenean sartzeko, beharrezkoa da 2021 amaitu baino lehen amortizatzea.
Interesak aurreztea

Bestalde, finantzen ikuspegitik, aparteko dirua izanez gero, hipoteka amortizatzea baino ez da merezi, betiere inbertsio baten errentagarritasuna finantzaketa-kostua baino txikiagoa bada. Edo, bestela esanda, maileguaren interesa handiagoa bada inbertsio bat aukeratzearen errentagarritasuna baino. Gaur egun, interes-tasak minimo historikoetan daude, eta Euriborra (hipoteka aldakor gehienetarako erreferentziazko indizea) % 0,5eko marka negatiboen bueltan dabil. Finantza-mailan, komeni da tasak altuagoak izan arte itxarotea, hipotekaren amortizazioarekin interesen aurrezpen handiagoa lortu nahi bada. Finantzaketaren kostua handitu ahala, errentagarriagoa izango da amortizatzea.

Adibidez, 25 urterako 150.000 euroko kapitala geratzen den mailegu batean, % 0,5eko tasarekin, interes globalak 9.600 eurokoak dira. 5.000 euro amortizatuz gero, zenbateko hori 9.281 eurora murriztuko litzateke, eta 319 euro aurreztuko lirateke interesetan. Amortizazio-eragiketa hori bera interes altuagoarekin egiten bada ( % 1), interes guztiak 19.592 eurotik 18.939 eurora igaroko lirateke, hau da, 653 euroko aurrezkia.

Kuota edo epea

Hilero ordaintzen den kuota edo maileguaren amortizazio-epea murriztea komeni den ala ez erabakitzeko, egoera pertsonala eta ekonomikoa hartuko dira kontuan. Hipoo hipoteka-marketingaren arabera, finantza-egoera lasaia izanez gero, normalena hipotekaren epea murriztea da, interes gutxiago ordaintzen baitira denbora laburragoan sortzen direlako, eta horrek epe luzera gehiago aurreztea ahalbidetzen du. Hala ere, hilaren amaierara arinago iristen bagara, zentzuzkoagoa da ordaindu beharreko kuota murriztea, hilero egiten diren ordainketak arintzeko. Hileko letra murriztea erabakiz gero, hurrengo urtean diru gehiago jarri beharko da PFEZn zerga-arintzea ahalik eta gehien zorroztu nahi bada.

Nolanahi ere, kontuan izan behar da hobe dela amortizazio-prozesua hipotekaren lehen urteetan egitea, orduan egiten baitzaie aurre interes handienei. Izan ere, Espainiako hipoteka gehienetan, ordaintzeko modua metodo frantsesari jarraitzen zaio, hau da, hasieran kapitalean baino diru gehiago ordaintzea interes moduan.

Era berean, komeni da kontuan hartzea komisio bat ordaindu behar den mailegua hitzartutako epea baino lehen erabat edo partzialki kitatu edo amortizatzeagatik.

Hipoteka tasa finkoa edo aldakorra den kontuan hartuta, kontratuan ezarritakoa baino epe laburragoan ezerezteak komisio bat ordaintzea dakar, legeak ezarritako gehieneko batzuekin. Gastu hori nolabaiteko penalizaziotzat jotzen da dirua aldez aurretik itzultzeagatik, hipoteka-kontratua aldatzea dakarrelako.

Ohikoena da hipotekaren lehenengo bost urteetan % 0,15eko komisioa egotea, eta % 0,25ekoa lehenengo hiru urteetan bakarrik. Epe horiek amaitu ondoren, ezin da beste komisiorik aplikatu.