BPG % 5,5 hazi da eta enplegua % 5,2 2021ean Euskadin

Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko BPGren balantzea, jarduera ekonomikoa pixkanaka suspertzen ari dela markatuta, % 5,5eko hazkundearekin itxi da 2020 osoarekin alderatuta, Eustatek Hiruhileko Kontuen Aurrerapenean egindako kalkuluen arabera.

Eskaintzaren aldetik, Industria eta Merkataritza, ostalaritza eta garraioa izan dira balio erantsian aurrerapen handienak izan dituzten sektoreak, aurreko urtearekin alderatuta.

Kanpo-eskariaren ekarpena positiboa izango da 2021 osoan. Barne-eskariari dagokionez, aurreko urtearekin alderatuta, bilakaerarik onena kapital finkoaren (inbertsioaren) eraketa gordinari dagokio.

Enplegua, 2021. urte osoan, lanaldi osoko lanpostu baliokide gisa neurtuta, % 5,2 igo da aurreko urtearen aldean, jardueraren eta enpleguaren beherakadak markatuta.

Eustatek gogorarazi du Kontuen Europako Sistemak (KES) lanpostuaren definiziotik kanpo uzten dituela aldi baterako lan egiten ez duten baina beren lanpostuarekiko lotura formala duten pertsonak, bermeren batekin edo lanera itzultzeko datari buruzko akordio batekin, aldi baterako lan-erregulazioen kasuan gertatzen den bezala.

2021eko laugarren hiruhilekoari dagokionez, BPGk urteko aurreko hiruhilekoarekin alderatuta % 1,2ko aurrerapena izan ondoren, 2020ko laugarren hiruhilekoaren aldean % 4,5eko hazkundea lortu da.

Enplegua, dedikazio osoko baliokidetzako lanpostuetan neurtuta, % 4,3 igo da aurreko urteko hiruhileko beraren aldean. Hiruhileko artean, bestalde, enpleguak % 0,8 egin du gora 2021eko laugarren hiruhilekoan.

Datorren martxoaren 4an, Eustatek BPGaren eta enpleguaren zenbatespen bereiziak argitaratuko ditu 2021eko laugarren hiruhilekoko Hiruhileroko Kontuetan, Aurrerapen hau egiteko unean eskuragarri ez dagoen koiunturazko informazioa sartu ondoren.