Bizkaiko zergen bilketa % 14 hazi da

Bizkaiak dagoeneko zifra batzuk jarri dizkio iazko zerga-bilketari, hilabete batzuk lehenago pentsaezinak zirenak, pandemia betean, eta foru-erregimenaren historiako diru-sarreren kuotarik handiena osatzen dutenak. Zehazki, Bizkaian, 2021ean, zerga itunduen bilketa garbiak 8.136,1 milioira igo zuen errekorra, aurreko urtean baino % 14,2 gehiago, eta zenbateko horrek % 10,8 eta 794,5 milioi handitu zuen bilketaren aurrekontua (7.341,6 milioi), eta % 2,2 eta 177,3 milioi, berriz, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan urrian egindako aurrelikidazioa (7.958,8 milioi).

Doikuntzen aurretik, Bizkaiko bilketa 9.622,5 milioi eurora iritsi zen, eta 2020ko bilketa % 16,3 igo zen doikuntzen aurretik ere; izan ere, Aldundiak baieztatu duenez, Ogasunak emandako 2021eko bilketaren azken zifran jada deskontatuta daude Ekarpenen Legearen barne-doikuntzetan egindako ordainketak, 1.486,4 milioi eurokoak izan baitira, aurreko urtean baino % 29,2 gehiago. Doikuntza horien banaketa 1.119,9 milioikoa izan da Gipuzkoan eta 366,4 milioikoa Araban, guztira 1.486,4 milioi eurokoak, aurreko urtean baino % 29,2 gehiago.

Aurreko ekitaldiekin alderatuta, 2021ean bilketak mila milioi baino gehiago handitu du 2020an lortutakoa (7.122,1 milioi), baita 141 milioi ere ( % 1,7) pandemiaren aurreko azkena, 2019koa (7.995,1 milioi), nahiz eta hazkunde horretan aparteko diru-sarrera batzuek eragina izan duten.

2021ean zuzeneko zergen bidez 3.996,3 milioi bildu dira, 2020aren aldean % 9,1 haziz. Kontzeptu nagusi gisa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren bidez 3.125,4 milioi bildu dira eta Sozietateen gaineko Zergaren bidez 635,4 milioi euro.

2021ean zeharkako zergen bidez 3.210,5 milioi bildu dira behin betiko, aurreko urtean baino % 16,0 gehiago. Kopuru horretatik, 2.088,1 milioi euro BEZari dagozkio eta 949,9 milioi euro zerga bereziei.

Zeharkako zergen barne-doikuntzen ondorioz, 1.486,4 milioi gutxiago bildu dira; horietatik 863,2 milioi BEZaren doikuntzari dagozkio eta 623,2 milioi zerga berezien doikuntzari.

Bestalde, joko-tasak eta bestelako diru-sarrerak 55,6 milioi eurokoak dira guztira, hau da, % 7,9ko igoera 2020arekin alderatuta. Estatuarekiko doikuntzei dagokienez, 2021ean Bizkaiak 1.058,5 milioi sartu ditu eta 184,8 milioi ordaindu ditu BEZaren doikuntzetan eta Estatuarekiko doikuntza berezietan.

Nolanahi ere, Bizkaiko Foru Aldundiak 2021ean bildutako dirua Bizkaian orain arte lortutako handiena dela berretsi arren, eta aurreko ekitaldian lurraldean jarduera ekonomikoa berreskuratzen hasi zela adierazi arren, foru-erakundeak nabarmendu du kontuan hartu beharreko beste faktore garrantzitsu batzuek ere eragina dutela, ezohiko diru-sarrerak baitira, “Aurreko ekitaldiekiko alderaketa desitxuratuz”.

Horien artean nabarmentzekoa da 437,7 milioi euroko diru-sarrera bat, Estatuarekin egindako akta bakarrei dagokiena, Bizkaian dauden gordailu fiskaletatik ateratako erregaien tributazioaren auzia ebatzi ondoren. BEZari dagokion diru-sarrera denez, doitu egin da Arabako eta Gipuzkoako aldundiekin, eta 219 milioi euroko emaitza lortu du Bizkaiak.

Halaber, nahiz eta zenbateko txikiagoa izan, 2021ean ordaindu dira 2020ko zergen ordainketan izandako aparteko geroratzeei dagozkien azken kuotak, Foru Ogasunak covid-aren pandemiak eragindako krisiaren aurrean enpresen eta profesionalen likidezia errazteko hartutako neurrietako bat. Guztira, 2020an 113 milioi euro atzeratu ziren, eta horietatik heren bat 2021ean sartu zen.