Lanbideri laneratzeko laguntzak eskatzeko epea zabalik

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 45 urtetik gorakoak eta egoera ahulean edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak kontratatzeko laguntzen epea ireki du. Pertsona horiek banakako ibilbideak egin ahal izango dituzte lanbide-gaitasunak eskuratzeko eta laneratzeko. Helburu horretara 18.879.757 euro bideratuko dira, eta 2.104 kontratu berri egitea aurreikusten da.

Europa Pressek eskuratu ahal izan dituen deialdiaren oinarriek jasotzen dutenez, laguntzen onuradun izan daitezke foru-aldundiak, mankomunitateak, koadrilak, euskal udalerriak eta autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publiko instituzionala osatzen duten aurrekoen mendeko edo haiei lotutako erakundeak eta gainerako entitateak.

Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko edo eskualdeko garapen-agentziek eta elkartutako erakundeek ere eska ditzakete diru-laguntzak. Guztiek uztailaren 29ra arteko epea dute eskabideak aurkezteko.

Lanbideren laguntzak “berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Kolektibo kalteberak “, Next Generation EB Europar Batasunak finantzatutako berreskuratze-, eraldatze- eta erresilientzia-planaren esparruan.

45 urtetik gorako langabeei eta egoera ahulean edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonei arreta pertsonalizatua emateko diru-laguntzak emango dira.

Arreta hori banakako ibilbideen bidez egingo da, hainbat motatako ekintzak konbinatuz, hala nola lan-orientazioa eta aholkularitza, prestakuntza eta gaitasun profesionalak eskuratzea, laneratzea eta enplegua sortzea lanaldi partzialeko aldi baterako lan-kontratuen bidez, aldi berean benetako berdintasuna eta enplegua lortzeko diskriminaziorik eza indartuz.

Programaren aurrekontu osotik, 4.883.358 euro parte-hartzaile bakoitzaren banakako ibilbideko prestakuntza-, orientazio- eta laguntza-jardueretarako aurreikusitako gastua estaltzeko izango dira.

Bestalde, 13.996.399 euro parte-hartzaileen lan-kontratuak finantzatzeko erabiliko dira; horietatik 7.700.000 euro 2022ko ekitaldiko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 6.296.399 euro Euskadiko Aurrekontu Orokorren 2023ko konpromiso-kredituari.

9.375 euro emango dira programan parte hartzen duen pertsona baten lan-kontratu bakoitzeko. Diru-laguntza honekin estaltzen diren gastuak kontratatutako pertsonen soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzakoak dira, kontratu-amaierako kalte-ordainak eta Gizarte Segurantzako kuota barne, erakunde kontratatzailearen kargura.

Gainera, 6.000 euroko zuzkidura izango dute ibilbidean prestakuntza, orientazioa eta laguntza emateko jarduerek, eta honako gastu hauek estaliko dituzte: prestakuntza- eta orientazio-ekintzak; prestakuntza emateko eta lan-eginkizunak gainbegiratzeko lanak egiten dituzten langileen sei hilabeteko soldata- eta gizarte-segurantzako gastuak, eta parte-hartzaileen taldeari proiektua garatzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta gaitasunak emango zaizkio.

Era berean, pertsonentzako orientazio- eta laguntza-lanak egiten dituzten langileen sei hilabeteei dagozkien soldata- eta gizarte-segurantzako gastuak hartzen ditu barne, bai eta proiektuaren koordinazio- eta jarraipen-lanak ere, bai eta jarduera horiek gauzatzearekin zuzenean lotutako beste kostu batzuk ere, jarduera horietan emandako denboraren proportzioan: aseguruak, materiala, lokalaren errentamendua, parte-hartzaileentzako kontziliazio-neurriak, etab.