Iberdrolako akziodunen % 67k baino gehiagok, akzio gehiago

Iberdrolaren kapitalaren % 67,36k konpainiaren tituluak jasotzea erabaki du, Iberdrola Ordainsari Malgua ‘sistemaren esparruan, konturako dibidenduari dagokiona, 2021eko ekitaldiko emaitzen kargura.

Horretarako, taldeak 71.475.000 akzio berri jaulkiko ditu, eta horrek kapitalaren % 1,123ko gehikuntza ekarriko du. Aurreikusitako egutegiaren arabera, titulu berri horiek otsailaren 2an, asteazkena, hasiko dira merkatuan negoziatzen.

Bestalde, 2.077.587.951 akzioren titularrek – Iberdrolaren kapital sozialaren % 32,64 dira – Konturako dibidendua eskudirutan kobratzea erabaki dute, akzioko 0,17 euro gordinean finkatuta.

2021eko ekitaldiko konturako dibidendu hori osatzeko, konpainiak uztailean ordaintzea aurreikusten duen dibidendu osagarria erabiliko da, sozietatearen Akziodunen Batzar Nagusiak onartzen badu.

Iberdrola Ordainsari Malgua ‘sistemaren bidez, akziodunek bi aukera zituzten: batetik, taldeko tituluak jasotzea edo ordainsaria eskudirutan jasotzea, bai beren esleipen-eskubideak merkatuan salduz, bai 2021eko ekitaldiko konturako dibidendua kobratuz.