Jaiotzak % 3,3 gutxitu dira Euskadin 2021eko azken hiruhilekoan

Jaiotzak % 3,3 gutxitu ziren Euskadin 2021eko hirugarren hiruhilekoan, aurreko hileko aldi beraren aldean; guztira 3.783 izan ziren, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak jakinarazi duenez.

Beherakada handiena Araban izan zen, 606 haur jaio baitziren, aurreko urteko hiruhileko berean baino % 5,8 gutxiago. Gipuzkoan 1.319 jaiotza izan ziren, % 3,1 gutxiago; Bizkaian 1.858, % 2,7 gutxiago.

Ezkontzaz kanpoko jaiotzak guztizkoaren % 48,4 izan ziren, 2020ko hiruhileko berean erregistratutako % 47,2 baino gehiago.
Jaiotza-hurrenkeraren arabera, 1.860 haur izan ziren lehenengo seme-alabak 2021eko udako hilabeteetan; 1.411 ( % 37,3) aurretik beste bat zegoen familietara iritsi ziren, eta % 13,5 hirugarren edo ondorengoak izan ziren.
AMEN ADINA

Amaren adinak 30-34 urte bitartekoa izaten jarraitzen du, erditzeen % 34,9. Talde horren atzetik, hurrengo goragoko taldea dago, 35-39 urte artekoa ( % 34,3).

25-29 urtekoen taldea % 13,4 da, eta 25 urtetik beherakoena % 6,1; 40 urte edo gehiagoko emakumeena, berriz, % 11,3. Amen batez besteko adina 33,5 urtekoa da, eta aldeak daude ama ezkonduen (34,1 urte), ama ezkongabeen (32,7 urte) eta dibortziatuen (37,6 urte) artean.

Gainera, behera egin du atzerriko nazionalitatea duten amen ehunekoak. 2021eko uztailean, abuztuan eta irailean Euskadin izandako jaiotzen % 27,2an, amek atzerriko nazionalitatea zuten, aurreko urteko aldi bereko % 27,8a baino pixka bat txikiagoa.

Ehuneko hori Araban gainditu zen ( % 32,9); Bizkaian eta Gipuzkoan ama atzerritarren proportzioa % 27,2 eta % 26,7 izan zen, hurrenez hurren.

Amatasunaren adina ere aldatu egiten da nazionalitatearen arabera. Atzerriko amen batez besteko adina 31,1 urtekoa izan zen, eta espainiar nazionalitatea zuten amena 34,5 urtekoa.