Gobernuak atzo onartu zuen, Ministroen Kontseiluan, sustapen publiko berriko enpleguko pentsio-planen funtsaren erregulazioa jasoko duen lege-aurreproiektua. Lege-testu honen helburua da enpresetan pentsio-plan kolektiboak sortzea erraztea. Plan horiek sustapen publikoa izango dute, baina kudeaketa pribatukoak izango dira eta negoziazio kolektiboaren esparruan eratuko dira. Hala, inbertsioak egingo dituzten erakunde pribatuak aukeratzeko ardura funtzionarioek izango dute. Plan horiek – Plan sinplifikatuaren figura berriarekin – Komisio baxuak izango dituzte, errenta ertainak eta baxuak dituzten langileen eta autonomo, gazte eta langile publikoen erretirorako aurrezpena errazteko.

Izan ere, Gizarte Segurantzako iturriek atzo azaldu zutenez, sektoreko negoziazio kolektiboak (edozein lurralde-eremutakoak) sustatu ahal izango du plan horien sorrera. Eta enpresek, batez ere enpresa txiki eta ertainek, eurekin bat egin ahal izango dute.

Era berean, langile autonomoen elkarteek plan sinplifikatu berri horien sorrera sustatu ahal izango dute. Iturri horiek atzo nabarmendu zutenez, legeak autonomoak enpresentzako plan sektorialetara atxikitzea ere ahalbidetuko du, betiere beren jarduerakoak badira. Hala ere, autonomoak sektoreko planetara atxikitzeko baldintza zehatzak oraindik erregelamendu bidez garatu beharko dira.

Ministroen Kontseiluan onartu ondoren, Gobernuak Legebiltzarrera bidaliko du testu hori, izapidetu dezan. Jaurlaritzak ez zekien atzo zenbat denbora beharko zuen Legebiltzarreko izapide hori amaitzeko. Hala ere, Gobernuak, aldi berean, lege honen erregelamendu bidezko garapenean lan egin nahi du, abiaraztea bizkortzeko.

Arau-proiektuak

Izan ere, Legebiltzarreko izapiderako eta erregelamendurako zehaztu gabe geratu dira, besteak beste, kudeatzaileek kobratu ahal izango duten komisioaren gehienezko muga, eta Gizarte Segurantzako iturriek atzo berretsi zutenez, % 0,3 ingurukoa izan liteke, hasiera batean esan zen bezala.

Arau-proiektuak, ordea, pentsio-plan kolektiboetarako 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorretan jasotako zerga-pizgarriak barne hartzen ditu; izan ere, zerga-oinarriaren kenkariaren muga 10.500 eurora arte igo zuten, pizgarriak emateko, eta, aldi berean, banakako planetarako 1.500 eurora murriztu zuten muga hori. Finantza-sektoreak eta plan horien kudeatzaileen sektoreak gogor kritikatu dute hori, ez baitute begi onez ikusten plan indibidualei pizgarririk kendu izana.

Aurreproiektu honek hainbat berrikuntza dakartza, batez ere enpresentzat, plan horien garapena sustatzera bideratuta daudenak. Atzo ezagututakoen artean, langileek kotizazio-oinarritik atera ahal izango dituzten pentsio kolektiboen funtsei enpresek egindako ekarpenen kopurua hilean 115 eurora igotzea dago. Horrek kotizazio-oinarri horietatik urteko 1.380 euro arte kendu ahal izatea ekarriko luke, eta, Ministerioaren kalkuluen arabera, urtean ia 400 euro aurreztuko lirateke langile bakoitzeko.

Pizgarriak

Halaber, pizgarriak jasotzen ditu langileak bere enpresak baino diru gehiago jarri ahal izateko, enpresaren ekarpenaren arabera ezartzen diren muga batzuekin. Enpresak urtean 500 euro arteko ekarpena egiten badu, enplegatuak 1.250 eurorainoko ekarpena egin ahal izango du, eta, beraz, gehieneko ekarpena 3.250 eurokoa izango da guztira; enpresaren ekarpena 501 eta 1.00 euro bitartekoa bada, langileak 2.000 euro arteko ekarpena egin ahal izango du urtean (4.500 euroko gehieneko ekarpena); enpresaburuak 1.001 eurotik 1.500 eurora bitartekoa jartzen badu, langileak urtean 2.250 eurora igo ahal izango du bere ekarpena (urtean 5.250 euro eta urtean 1.50 euro); eta enpresak, berriz, berriz, berriz, 10.000 euro.

Era berean, pentsio-planetarako ekarpenengatik autonomoentzako kenkaria handitzea ere jasotzen du arauak, urteko 2.000 eurotik 5.750 eurora igaroko baitira. Hori esanda, Gobernuak atzo ez zien aterik itxi pizgarri fiskal berriei, eta, hurrengo erreforma fiskalean hala adostuz gero, Parlamentuko izapidean sar litezke.

Lege- eta erregelamendu-garapena osatu ondoren, kudeatzaile interesdunak aurkeztu ahal izango dira sustapen publikoko pentsio-funts berriak administratzeko. Batzorde sustatzaileak (hainbat ministeriotako funtzionarioek osatua) sinadurak hautatu eta inbertsio-estrategiaren esparru komun bat finkatuko du.

Gainera, lehiaketa publikora aterako da pentsio-funtsetako edozein kontratatzeko eta datuak erraz kontsultatzeko aukera emango duen plataforma digital baten kudeaketa.

Proiektuaren profila kontuan hartuta, Gizarte Segurantzako ministerioak espero du Europar Batasunak Espainiari eman dion berreskuratze-funtsaren baliabideekin ordaindu ahal izango dela. “Zentzu osoa izango luke proiektua digitalizatzeko bokazioak”, diote.

Egilea Andoni Beitia