% 100eko gutxieneko zerbitzuak Osakidetzako arlo batzuetan

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Laneko sailburu Idoia Mendiak agindu bat sinatu du Osakidetzan ostiral honetarako, hilak 25, deitutako grebarako gutxieneko zerbitzuak ezartzeko. Agindu horren arabera, Lehen Mailako Atentzioko garbiketako, IUP zerbitzuetako, covid-19aren aurkako zaintza- eta txertaketa-taldeetako eta Laneko Arriskuen Prebentziorako eta Prebentzio Medikuntzako Zerbitzuetako langileen % 100ek lan egin beharko dute.

Euskal Osasun Zerbitzuko Lehen Mailako Atentzioko Zentro/Arloetan lan egiten duten langileak (lan-kontratudunak, estatutupekoak eta funtzionarioak), Etengabeko Arretako Guneak barne, grebara deitu dira otsailaren 25eko 07: 00etatik 2022ko otsailaren 26ko 07: 00etara.

Lan-aginduaren arabera, lehen mailako arretan, Covid-19a duten pazienteen premiazko arreta eta arreta bermatzeko eta detekzio-probak egiteko, deitutako grebaren egunean lan egin behar duten osasun-zentroetako langileekin beteko da, zerbitzuak egun horretan zerbitzu horiek ematen dituzten langileen kopuruak larunbat batean emandakoak izango dira, garbiketan izan ezik, gutxieneko zerbitzuak plantillaren % 100 izango baitira.

Era berean, NPBko zerbitzuen eta Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuen (POU) eta Prebentzio Medikuntzako Zerbitzuen % 100ek lan egin beharko dute, herritarrei berehala eman eta jakinarazteko zer neurri hartu behar dituzten balizko kutsatzeei aurre egiteko, miaketa- eta kontaktuen jarraipen-lanak egiteko eta birusaren hedapena mugatzeko beharrezko neurriak hartzeko.

Era berean, langileen % 100ek kasuak eta kontaktuak zaintzeko programako sareko taldeetan lan egin beharko dute, herritarrei berehala arreta eta informazioa emateko balizko kutsatzeei aurre egiteko hartu behar dituzten neurriei buruz, kontaktuen miaketa- eta jarraipen-lanak egiteko eta birusaren hedapena mugatzeko beharrezko neurriak hartzeko, eta infekzio aktiboko test diagnostikoko laginak ateratzeko zerbitzuetan/unitateetan, COVID-19ari aurre egiteko txertaketa-ekipoen ehuneko bera.

Araba ESI, Donostialdea ESI, EzkerraldeaEnkarterri-Gurutzeta ESI, Bilbo-Basurtu ESI, Uribe ESI, Debabarreneko ESI, Bidasoa ESI eta Tolosaldea ESI erakundeetako Call Center zerbitzuetan, normalean zerbitzu horiek ematen dituzten langileen % 50ek lan egin beharko du.

Gutxieneko zerbitzu horiek nahitaez bete beharko dira, deialdiaren baldintzen arabera, kontuan hartuta grebaren hasiera otsailaren 25eko 07: 00etan hasiko dela eta hurrengo eguneko 07: 00etan amaituko dela. Grebarako eskubidea baliatzen ez duten pertsonek eman beharko dituzte, langile horiekin ezarritako gutxieneko zerbitzuak betetzen ez badira izan ezik.

Osakidetzako zuzendaritzari dagokio, langileen ordezkariei entzun ondoren, dagozkien pertsonei eginkizunak esleitzea, betiere Lan eta Enplegu Sailaren Aginduan eta indarrean dagoen gainerako legedian jasotako mugak errespetatuz.