Lanbidek martxoaren 26ra arte ireki du ezohiko laguntzak eskatzeko epea soldata txikienak dituzten langileentzat, Covid-19tik eratorritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen bidez lan-kontratuak eten edo lanaldia murriztu zaienentzat, jasotzen duten langabezia-prestazioa osatzeko, eskura dituzten errenten murrizketa arintze aldera.

Euskal Enplegu Zerbitzuaren bosgarren laguntza-deialdi honek milioi bat euroko zuzkidura du, eta jaso beharreko laguntzaren gehieneko zenbatekoa hilean 150 eurokoa izango da, onuradunaren lanaldia, bere lan-kontratuaren arabera, % 50ekoa edo handiagoa denean.

Diru-laguntzen deialdiaren oinarriek, Europa Pressek jasotakoek, adierazten dute zuzkidura 100 eurokoa izango dela hilean, onuradunaren lanaldia, lan-kontratuaren arabera, % 50etik beherakoa denean.

Diruz lagundutako aldia 2021eko urriaren 1etik 2022ko otsailaren 28ra bitarteko lan-kontratuaren etenaldiari edo/eta lanaldi-murrizketari dagokion langabezia-prestazioa jasotzearen baliokidea izango da.

Diru-laguntzaren zenbatekoak, langabeziagatiko prestazioari eta, hala badagokio, soldataren balizko soldata- eta/edo ordezko errentei gehituta, ezin du gainditu kontratua eteten edo lanaldia murrizten hasi aurretik langileak jasotzen zuen ordainsari gordina, aparteko ordainsarien zati proportzionala barne. Bestela, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da baldintza hori betetzeko.

Aurreikusitako onuradunak

Diru-laguntza hilero ordainduko zaie onuradunei, diru-laguntza eman ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz egiaztatu ondoren eskatzaile bakoitzari aldi horretan aitortutako langabezia-prestazioaren iraupena eta zenbatekoa. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak langabezia-prestazioa ordaintzen duen banku-kontu berean egingo da ordainketa.

Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izango dira lan-sozietateetako eta lan elkartuko kooperatibetako besteren konturako langileak edo bazkide langileak, baldin eta, 2021eko urriaren 1ean, lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu bazaie Covid-19ari lotutako enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteen bidez, eta langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioaren titularrak badira edo egoera horretara igarotzen badira 2021eko urriaren 1etik 2028ko otsailaren 22ra bitartean.

Diru-laguntza jasotzeko, honako baldintza hauek bete behar dira: Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta benetako bizilekua izatea deialdi hau EHAAn argitaratu aurretik; Gizarte Segurantzan kotizatzea lan-kontratua eten edo lanaldia murriztu aurreko egunean, urteko zenbatekoari dagokionez, 20.000 euroko edo gutxiagoko gertakari arruntengatiko kotizazio-oinarriarekin; zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea; eta diru-laguntzak ordaintzeko obligazioak egunean izatea.

Egilea Andoni Beitia