Laboral Kutxaren Enpresa Konfiantzari buruzko inkestak erakusten du enpresek ikuspegi “baikorra” dutela ekonomiaren bilakaerari dagokionez 2022ko bigarren hiruhilekoari begira; izan ere, Konfiantza Indizearen balioa 58an kokatu da, eta horrek esan nahi du 10 puntu baino gehiago igo dela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta (47,8), eta hedapen-eremuan dagoela, 50etik behera baitago.

Datu horiek 2022ko bigarren hiruhilekoarekin alderatuta Laboral Kutxako Ikerketa Sailak egindako Konfiantza Azterlanean jasotzen dira, otsailaren lehen hamabostaldian Euskadin kokatutako 400 enpresari ingurune ekonomikoari buruz egindako inkestekin.

Oraingoan, Next Generation funtsei buruzko beste bi galdera gehitu dira inkestan, industria-ehuna birsortzeari begira; bata, horien ezagutzari buruzkoa, eta, bestea, inkestatutako ehunak horiek ezagutzeari buruzkoa. Hala, enpresen % 55,3k ezagutzen du plana, eta % 22,6k bakarrik eskuratu ditu funtsak.

Inkestaren arabera, enpresen % 16,7k bakarrik uste du okerrera egingo duela egungo hiruhilekoarekin alderatuta, eta, beraz, ekonomiaren bilakaerari buruzko ikuspegi “baikorra” da nagusi, Laboral Kutxatik nabarmendu dutenez.

Enpresek fakturazioari dagokionez egindako aurreikuspenek hobekuntza adierazten dute 2022ko bigarren hiruhilekoari begira. Zehazki, galdetutako enpresen % 35,6k uste dute fakturazioa hobetu egingo dela, eta % 51,6k uste dute antzekoa izango dela, eta % 12,8k uste dute okerrera egingo duela.

2022ko bigarren hiruhilekoan jarduerak izango duen bilakaera ikusita, enpresen % 27,6k uste du hobera egingo duela, eta % 9,9k, berriz, okerrera. Laginaren gainerako % 62,5ek uste du jarduera berdin mantenduko dela.

Laboral Kutxak adierazi duenez, berehala sortzen den zalantza fakturazio- eta jarduera-itxaropenen oinarri diren gakoen portaera da, hau da, saldutako kopuruak eta prezioak. Alde horretatik, emaitzek adierazten dute eskaerak hobetu egin direla eta prezioak igo egin direla. Hala, inkestatuen % 34,9k eskaeren bolumena handitzea espero dute, eta % 12,5ek okerrera egitea; % 52,6k, berriz, egungo hiruhilekoaren antzekoa izango dela uste dute.

Halaber, prezioei dagokienez, emaitzak batez ere handiagoak izango direla uste duten % 35,6ren eta horien egonkortasuna kalkulatzen duten % 54,8ren artean banatzen dira.

Bestalde, eragiketen errentagarritasunari buruzko itxaropenei buruzko iritziak erantzunen % 82,1 metatzen du balio “txikiagoan” eta “berdinean”, eta % 17,9k errendimendu handiagoak lortzea espero du.

Panorama “positiboagoa”

Finantza-erakundeak adierazi duenez, datu horiek aurreko hiruhilekoan baino panorama “positiboagoa” eskaintzen dute, eta badirudi enpresek, nolabaiteko hobekuntza aurreikusten den egoera baten aurrean, “Inbertsio-planak berrabiarazi” egiten dituztela.

Hala, inbertsio-bolumenari dagokionez, enpresen % 20,5ek uste dute 2022ko bigarren hiruhilekoan gora egingo duela, eta % 11,5ek, berriz, behera egingo duela. Beraz, inkestatuen % 67,9k uste du mantenduko dela.

Azkenik, enpresen % 76,9k uste du enpleguak bere horretan jarraituko duela; % 17k, aldiz, plantilla handitzea espero du, eta % 6,1ek, berriz, justu kontrakoa.

Esportazioek azken urtean izan duten bilakaerari dagokionez, inkestatuen % 26,2k uste du hobera egin duela, eta % 19,7k adierazi du okerrera egin duela, eta % 54,1ean geratu da kanpoko salmentek bere horretan jarraitzen dutela adierazten duena.

Azken urtean berrikuntzara edo I+G ekimenetara bideratutako salmenten ehunekoari dagokionez, inkestatuen % 77,9 gutxieneko balioetan dago, % 0 eta % 1 artean, eta % 6,7k, berriz, % 5 baino gehiago bideratzen du.

Bezeroei kobratzeko epea berdin mantendu da azken urtean inkestatuen % 81,1entzat, eta enpresen % 15,1entzat igo egin da, eta epea murriztu duten enpresak % 3,8an geratu dira.

Azkenik, inkestatuen % 73,1ek uste du banku-finantzaketa eskuratzeko aukera berdin mantendu dela azken urtean. Gainerako enpresak honela banatzen dira: % 14,7k uste du hobera egin duela, eta % 12,2k kontrakoa uste du.

Egilea Andoni Beitia