Arabako eta Bizkaiko foru aldundiek, Eusko Jaurlaritzarekin batera, ‘Aiaraldeko Eskualderako Berehalako Ekintza Plana’ aurkeztu dute astelehen honetan. 28 milioi euro izango ditu, horietatik 24 Eusko Jaurlaritzak jarriko ditu eta lau Arabako Gobernuak.

Plan horrek 33 jarduera ditu, eskualdeko ekonomia eta gizartea suspertzeko, eta Eusko Legebiltzarreko Eskualde Kaltegarriei buruzko Lantaldeak egindako lanaren ondorio da, Arabako Foru Aldundiak ohar batean gogorarazi duenez.

‘Berehalako Ekintza Plan’ horrek 24 milioi euroko aurrekontua du Eusko Jaurlaritzaren aldetik, eta plan berezi baten bidez emango dira, egoera ahulean dauden eskualdeak edo lehentasunezko arreta-guneak bultzatzeko. 24 milioi horiei beste 4 milioi gehitu behar zaizkie, Arabako Foru Aldundiak eremu hori biziberritzeko neurriak indartzeko jarri dituenak.

Trakzio-proiektuek ezaugarri komunak dituzte, hala nola orekari egiten dioten ekarpena eta hainbat kudeaketa-arlotan duten eragina, hala nola nekazaritza, kultura, enplegua, LH, osasuna, etxebizitza edo azpiegiturak.

Aurreikusitako jarduerak 2022-2023 aldian garatu beharko dira, kasu batzuetan 2024ra arte. Dokumentuan jasotako proiektuen artean “Laudio Glass HUB” dago. Ekimen honen helburu nagusia Aiaraldeko Eskualdea beiraren sektorean estatuko eta nazioarteko erreferentziazko konexio gisa kokatzea da.

Energia-eraginkortasunari dagokionez, deskarbonizazio-neurriak eta ingurumen-aztarna murrizteko neurriak aurreikusten dira. Honen helburua
Eskualdeko energia asko kontsumitzen duten industrien trantsizio energetikoa eta azpiegituren modernizazioa erraztea da ekimena.

Lurzoru eta eraikin industrialen inbentarioa eta berreskuratzea ere aurreikusten da. Erabiltzen ez diren industria-espazioak eta -aktiboak berreskuratzea eta lehengoratzea, bai eta dauden espazioak balioestea ere, zonaren ekonomia- eta gizarte-garapenerako palanka “garrantzitsutzat” jotzen da epe ertainean.

‘Aiaraldea Industria Lab’ proiektua ‘startup’ ak erakartzeko, sortzeko eta bizkortzeko zentro bat sortzeko proiektua da, batez ere eskualdeko industria-sektore nagusiei begira. Jarduera ekonomikoa handitzea da helburua
Eta gaitasun teknologiko berriak ematea Aiaraldeko enpresa traktoreei.

Industrialdeak modernizatzeari dagokionez, lurzoru industrialen eskaintza bat izan nahi da,
Egokiak, bertan kokatutako enpresek hazteko eta lehiakortasuna handitzeko aukera izan dezaten, eta enpresa berriak erakartzeko.

Beste proiektu eragile bat eskualdeko nekazaritzako elikagaien sektorea dibertsifikatzera eta garatzera bideratuta dago. Horretarako, nekazaritza-enpresen hazitegi bat sortuko da lur-banku esperimental batean.

Horrela, ekintzailetza berrientzako eta nekazaritza-industriako enpresa txikientzako gune bat sortzea aurreikusten da, azpiegiturak eta teknologiak modu iraunkorrean partekatzeko, aholkularitza espezializatua emateko, sinergiak sortzea sustatzeko eta sektorearekin lotutako proiektu berritzaileak garatzeko.

Hegazti-haztegia

Hegaztiak eraldatzeko zentro baten bideragarritasun-azterketa bat egitea ere aurreikusita dago. Atal honetan, hegaztiak hiltzeko zentro bat sortzeak eskualdean izan dezakeen eragina aztertzea espero da. Zentro horrek hegaztiak eraldatzeko tresnak izango ditu, tokiko ingurune batean eraldatzeko prozesua egin dezaketen hegaztientzat (beste eskualde batzuetara joan beharrik gabe).

Era berean, planak nekazaritzako elikagaien dinamizaziorako jarduera osagarriak jasotzen ditu, baita eskualdeko nekazaritzako elikagaien sektorea, landa-sektorea eta lehen sektorea bultzatzeko helburua ere, laguntza-programak zabalduz.

Beste proiektu eragileetako bat sektore turistiko eta komertzialarekiko dibertsifikazio ekonomikoa da. Helburu horrekin, sektore turistikoa sustatzea eta Aiaraldeko kokapen turistikoa hobetzea aurreikusten da, hiriburuen enklabe bereizi eta osagarri gisa.

Hori lortzeko, zonaldeak eskaintzen dituen produktu turistikoak artikulatzea eta sustatzea espero da, eskualdeko aktibo turistikoei balioa ematea, publizitate-ekintzak edo bidaia-agentzietara ohitzeko bidaiak abian jarriz.

Txakolin Ibilbide bat ere garatuko da. Horretarako, upeltegien turismoari balioa emango zaio, eta elementu gastronomiko horren inguruan eskualdeko kultur sektorea biziberrituko da, upeltegi eta mahastietan hainbat artetako kultur lehiaketak programatuz.

Ildo beretik, artisau-produktuen ibilbide gastronomikoa bultzatuko da, eta eskualdeko gaztari eta bertako beste produktu batzuei balioa emango dien eskaintza turistikoa antolatuko da.

Bestalde, eta inguruan museo etnologikoen sare garrantzitsua dagoenez, jardunaldiak antolatzea da asmoa.
Euskal lanbide tradizionalei, bizipenei eta sinesmenei buruzko gai herrikoiak.

Aurreikusitako beste jardueretako bat dorretxeen ibilbidea bultzatzea da. Era berean, Kexaako multzoa bere zati publikoan erabilera turistikorako egokituko da, turismoaren trakzio-elementu gisa eta bere balio historiko eta kulturala nabarmentzeko helburuarekin.

Erakundeek ekitaldi bereziak sustatuko dituzte ardo- edo gazta-dastatzeen inguruan, eta marka turistiko bat diseinatuko dute bezeroak erakartzeko tresna gisa.

Merkataritza-arloan, Airaldearen merkataritza eta turismoa suspertzeko plan bat garatuko da, merkataritza-enpresa guztien eta kontsumitzaileen behar eta itxaropenen arteko distantziak murrizteko helburu nagusiarekin.

Jardueren garapena bultzatzea

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak, jarduera honen bidez, plan honen eremuan dauden Bizkaiko udalerrientzat garrantzitsuak diren jardueren garapena bultzatu nahi du, turismo-kudeaketako erakundeekin lankidetzan.

Enpleguaren, gizarteratzearen eta prestakuntzaren eremuan, beirari eta industria-inguruneari lotutako Lanbide Heziketako zentro politeknikoa bultzatu nahi da, baita emakumeen bokazio zientifikoak eta teknologikoak bultzatu ere.

Proiektu honen bidez, prestakuntza-eskaintza indartu nahi da, beiraren sektoreko prestakuntza aitzindaria berariaz sartuz, gradu eta ziklo berriak txertatuz. Zentro hori prestakuntzarako gune politekniko berria izango da, instalazioak eta etorkizuneko hezkuntza-eskaintza izango dituena, Laudioko eta Aiaraldeko industria-beharrekin bat datorrena.

Kohesio sozialaren eta etxebizitza sozialen arloan, etxebizitzak proiektu sozialetarako lagatzea aurreikusten da. Proiektuaren xedea da lankidetza-hitzarmenak sinatzea beste erakunde batzuekin, proiektu sozial zehatzak garatzeko etxebizitzak lagatzeko, hala nola gizarte-bazterkeriako egoeran dauden kolektiboekin zerikusia dutenak edo etxebizitzarekin lotutako gizarte-larrialdiko egoerei erantzuteko proiektuak.

Desgaitasun intelektualerako baliabide bat ere jarriko da, eguneko zentroak eta egoitza-zentroak osatua. Proiektu honen helburua da erabiltzaile guztiei laguntza-sistema integrala ematea.

Hiri-berroneratzeko neurriak ere aurreikusten dira auzo kalteberetan. Horretarako, jarduketa integrala egingo da Aiaraldeko eremu kalteberetan (Amurrioko Goikolarra auzoa eta Urduñako Landata eta Dolores Madaria auzoak).

Egilea Andoni Beitia