2021ean 214 hipoteka exekutatu edo enbargatu ziren Euskadin, 2020an baino % 109 gehiago, 102 izan baitziren, eta 2019an, covid-aren pandemiaren aurretik, erregistratutako 81 etxebizitzen gainetik ere bai.

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) astelehen honetan argitaratutako datuen arabera, iaz 345 hipoteka-exekuzio izan ziren Euskadin, 214 etxebizitzei buruzkoak, 13 landa-finkei buruzkoak, 4 orubeei buruzkoak eta 114 beste hiri-finkei buruzkoak, hala nola bulegoei, garajeei eta trastelekuei buruzkoak.

Euskadin iaz enbargatutako 214 etxebizitzetatik 211 erabiliak ziren eta 3 berriak, eta 198 pertsona fisikoenak eta 16 juridikoenak.

INEk urteko laugarren hiruhilekoko datuak ere eman ditu: 102 hipoteka-exekuzio hasi ziren, horietatik 69 etxebizitzen gainekoak izan ziren, bat landa-finken gainekoa, beste bat orubeen gainekoa eta 21 beste hiri-finka batzuen gainekoa, hala nola bulegoen, garajeen eta trastelekuen gainekoa.

Iazko azken hiruhilekoan, bahitutako etxebizitza guztiak erabiliak ziren, eta 68 pertsona fisikoenak eta pertsona juridiko batenak.

Egilea Andoni Beitia