Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak 95 milioi euro bideratuko ditu, Hazitek programen bidez, euskal industria indartzeko, enpresetako I+G jardueraren bidez. Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea hilaren 24an amaituko da.

Enpresa handiek zein enpresa txiki eta ertainek jaso ditzakete laguntza horiek, enpresa-talde eta -elkarteez gain, haien legezko forma edozein dela ere. Oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresa berriak abiarazteko proiektuen kasuan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak ere onuradun izango dira.

Hazitek-en helburua da Euskadiko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planaren espezializazio-eremuetan industria-ikerketako edo garapen esperimentaleko proiektuak egiten laguntzea, bai lehiakorrak (45 milioi), bai estrategikoak (50 milioi). Bi kasuetan, iraunkortasun-alderdiei garrantzi handiagoa ematen zaie. Laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira, eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) kofinantzatzen ditu.

Izaera estrategikoko proiektuen kasuan, 15 milioi esleituta daude urte honetarako, 18 milioi 2023rako eta 17 milioi 2024rako. Diruz lagunduko dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2030 Planaren Espezializazio Eremuetan jasotako izaera estrategikoko industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektuak, baldin eta lankidetza publiko-pribatua sustatzen badute Ikerketa eta Garapen Teknologikoan eta Berrikuntzan, eta, horrela, trakzio-eragina izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren eta ETEremuko esku-hartzearen gainean.

Halaber, diruz lagunduko dira I+G+Bko jarduerak, izaera estrategikoko ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuei dagozkienak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2030 Planaren barruko espezializazio-eremuetan, produktu, prozesu edo zerbitzu berriak edo hobeak lortzeko ezagutza erabilgarri berriak sortzera bideratuta daudenak, bai eta izaera estrategikoko teknologia berriak integratzera, patente berriak eta oinarri zientifiko-teknologikoko enpresa berriak (OTEB) sortzera ere. Hori guztia enplegua sortzera eta euskal enpresa-sarea dibertsifikatzera bideratuta dago, baita enpresen lehiakortasuna hobetzera ere.

I+G lehiakorra

Izaera lehiakorreko I+G proiektuen atalean sartzen dira produktu, prozesu edo zerbitzu berriak garatzera bideratutakoak edo daudenak nabarmen hobetzea ahalbidetzen dutenak, bai eta oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresa berriak abiaraztera bideratutakoak ere.

Plan horietan I+Gko jardueren multzo koherente bat jaso beharko da, produktu, prozesu edo zerbitzu originalak eta lehendik daudenak baino handiagoak garatzera bideratuak, merkatuaren eta gizartearen eskaerei hobeto erantzuteko, edo merkaturatu daitekeen ezagutza erabiltzera edo sortzera argi eta garbi bideratuta, enpresa berriak sortzeko.

Konpainia berri horiek honako hauek konbinatu behar dituzte: ezagutza zientifiko eta teknologiko handia eskatzen duten produktu, prozesu eta zerbitzuekin jarduerak edo merkataritza garatzea; I+G+Bko jarduera-maila handia garatzea; jabetza intelektualaren eskubideak erabiltzea, dela enpresa berak sortuak, dela esklusiboki emandako lizentzien bidez eskuratuak, negozioan funtsezko lehiakortasun-abantaila gisa; eta kualifikazio handiko zientzia- eta teknologia-langileen enpresaren garapenean aktiboki parte hartzea.

Diru-laguntzetatik kanpo geratuko dira produktuen, ekoizpen-lerro eta -prozesuen, dauden zerbitzuen eta bestelako eragiketa arrunten ohiko edo aldizkako aldaketa arruntak, nahiz eta aldaketa horiek hobekuntzak ekar ditzaketen.

Egilea Andoni Beitia