Gipuzkoan, urteko lehen bi hilabeteetan 770,6 milioi euro bildu dira, hau da, 84,4 milioi euro gehiago iazko otsailean baino, % 12,3 gehiago. Gipuzkoako Ogasunak zuhurtziaz eman du gaur balantzearen berri; izan ere, oro har, foru-kutxek urtarrilean eta otsailean bildutako diru-kopurua urteko guztizkoaren % 12 eta % 15 artekoa baino ez da, eta, beraz, ez da oso esanguratsua.

Zuhurtzia are beharrezkoagoa da ziurgabetasun handiko egoera batean. Lurraldearen ekonomiaren bilakaera ona Ukrainako gatazka luze baten ondorioek zapuztu dezakete, dagoeneko agertzen hasi baitira. Prezio energetiko altuak dira Gipuzkoan eta Euskadin ekoizpen-planten lehen geldialdien arrazoia, eta goranzko erregaiak garraiolarien kolektiboen langabezia eragin du, EAEn Hiruk eta Tradisnak Nafarroan babestu dutena. Bilakaera behatu beharko da zerga-bilketan duen eragina egiaztatzeko.

Oraingoz, otsailera arte zerga nagusiek zeinu positiboa izan dute. Horrela, PFEZ % 7,9 hazi da aurreko urteko lehen bi hilabeteetan baino gehiago. Zerga nagusietako bat lan-etekinak zergapetzen dituena da, % 4,6 igo baita 16,2 milioi euro gehiago bildu direlako eta lan-esparruak oraingoz dinamismoa mantentzen duela adierazten duelako.

Enpresari dagokionez, aldiz, egoera kontrakoa da. Enpresen mozkinetatik datozen sozietateen gaineko zergaren diru-sarrerak 1,8 milioi euro murriztu dira 2021eko lehen bi hilabeteen aldean, diru-sarreren 0,6 milioiko atzerapenaren eta itzulketen 1,2 milioiko igoeraren ondorioz. Hala ere, Gipuzkoako Ogasunak adierazi du zerga hori ehuneko 47,8 puntu hazi dela.

Zerga-bilketan pisu handiena duen hirugarren zerga-figura BEZa da, kontsumoa zergapetzen duena eta % 17,8 hazi dena, foru-kutxek 41,8 milioi gehiago sartu baitituzte.

Egilea Andoni Beitia