Bizkaian, zerga itunduen bidez 1.819,2 milioi euro bildu dira otsailera arte, hau da, 2021eko lehen bi hilabeteetan baino % 13,2 gehiago, eta 2022ko ekitaldi osorako aurrekontuan bildutakoaren % 21,9 da, Foru Ogasunak astearte honetan argitaratutako datuen arabera.

Zuzeneko zergei esker, 822,5 milioi bildu dira lurraldean, iaz baino % 0,1 gehiago. Igoera hori PFEZren gehikuntzari zor zaio, izan ere, zerga horretan emandako 773,8 milioiak % 3,4ko igoera izan dute.

Aitzitik, Sozietateen gaineko Zergaren bilketa % 18,2 jaitsi da aurreko urtearen aldean, 42,8 milioira arte, eta gainerako zuzeneko zergetan kontabilizatutakoa % 71,7 murriztu da, 5,9 milioiraino.

Zeharkako zergen kasuan, guztira 987,3 milioi euro bildu dira, 2021eko lehen bi hilabeteetan baino % 27 gehiago. BEZak, 727,7 milioirekin, % 38ko igoera izan du. Hidrokarburoen gaineko Zergak, 201,7 milioirekin, % 2,5eko igoera izan du. Zeharkako gainerako zergak 57,9 milioi izan dira, % 8,8 gehiago.

Azkenik, tasa eta bestelako diru-sarreren kontzeptuan 9,4 milioi gehitu dira, % 21,4 gehiago urte arteko terminoetan, Ogasunak emandako datuen arabera.

Otsailera arte zerga itunduen bidez bildutakoaren 1.819,2 milioi euroak 2022ko ekitaldi osorako aurrekontuan bildutakoaren % 21,9 dira, hau da, 8.298,4 milioi euro.

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, urteko lehen bi hilabete hauetan bilketa 2021ean lortutakoa (1.606,5 milioi) baino % 13,2 handiagoa izan da.

Egilea Andoni Beitia