Gipuzkoako enpresek % 20 gehiago saldu dute

Gipuzkoako enpresen salmentak 20 puntu hazi ziren aurtengo urtarrilean, 2021eko hilabete beraren aldean, neurri handi batean esportazioen bilakaera positiboaren ondorioz, % 27,3 igo baitziren. Bilakaera horren arabera, lurraldeko negozioen fakturazioa koronabirusaren pandemia hasi aurretik erregistratu zirenak baino handiagoa da.

Ogasuneko eta Finantzetako foru departamentuak Gipuzkoako salmentei, enpleguari eta soldatei buruzko hileroko txostena argitaratu du gaur, urtearen hasiera indartsua izan dela adierazten duena, nahiz eta horniduretako arazoak azalduta egon. Hala ere, egoera gogortu egin denez, zifra horiek nabarmen alda daitezke urtea igaro ahala.

Gipuzkoako produkzio-sarearen fakturazioa, joan den urtarrilean, 2020ko urtarrilean baino 13 puntu portzentual handiagoa izan zen, pandemia deklaratu gabe zegoenean, eta % 1,7 2019ko hil beraren aldean, urte horretan lurraldeko ekonomiak datu historikoak eman baitzituen. Horrek erakusten du “2022ko urtarrilean salmentek aldi normal batekoa baino maila altuagoa” erakusten dutela, txostenak adierazten duenez.

Kanpoko salmentek fakturazioa dinamizatu dute

Portaera on horren oinarrian esportazioak daude, % 27,3ko hazkunde nabarmena erakutsi baitzuten aurreko urtearen aldean, eta barne-kontsumoa % 16,5 igo zen. Europar Batasunaren barruan zein kanpoan joera positiboa bada ere, Europar Batasunetik kanpoko bezeroak nabarmentzen dira, % 36,3 gehiago erosi baitzuten, euroguneko bezeroek baino 21,6 puntu gehiago.

Kanpoko salmentek Gipuzkoako enpresen fakturazioa dinamizatu zuten bezala, industriak ere trakzio-lana egin zuen, % 25,7 gehiago saldu baitzuen, zerbitzuen 14 ehuneko-puntuen eta eraikuntzaren 10 puntuen gainetik.

Salmenten igoera horrek isla izan zuen lan-merkatuan, eta urteko lehen hilabetean nolabaiteko dinamismoa erakutsi zuen, % 2,3 hazi baitzen, zerbitzuek bultzatuta eta, urrunago, industriak eta eraikuntzak bultzatuta. Foru erakundearen txostenaren arabera, batez besteko ordainsaria sei hamarren igo zen, eta aldaketak izan ziren sektoreen arabera. Eraikuntzan % 1,5 hazi zen, zerbitzuetan ehuneko puntu bat eta industrian % 0,8.