Espainiako Gobernuak kriptomonetetako iruzurra zainduko du

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioak bere kontsulta publikoko atarian errege-dekretuko proiektu bat argitaratu du, Kapitalen Zuritzearen eta Terrorismoaren Finantzaketaren Prebentzioari buruzko Legea aldatu eta eguneratzeko helburuarekin. Kontsulta apirilaren 13ra arte egongo da zabalik, eta azken legegintza-prozesuaren aurreko urratsa da. Tresna teknologiko berrien (kriptomoneten) aurrean prebenitzeko eta jarduteko mekanismoak hobetu eta zabaldu nahi ditu.

Horregatik, aldaketak proposatzen du, beste aldaketa batzuen artean, moneta birtualen zerbitzuen hornitzaileak informatzera behartuta dauden subjektuen zerrendan sartzea, legezko erabilerako moneta bidez moneta birtuala trukatzeko zerbitzuez, moneta elektronikoak zaintzeko zerbitzuen hornitzaileez eta gakoen babes-zerbitzuen hornitzaileez gain.

Indarrean dagoen araudian, zeina 2021eko apirilaren 28an argitaratu baitzen BOEn, moneta birtuala moneta fiduziario bidez trukatzeko eta moneta elektronikoak zaintzeko zerbitzuen hornitzaileak baino ez ziren sartu atal honetan. Orain, aktibo birtual horiei lotutako hiru zerbitzu-modalitateak sartuko lirateke.

Besteak beste, behartutako subjektuen betebeharrak arautzea da araudiaren helburua. Ekonomiak azaldu duenez, pertsona fisiko eta juridiko horiei ezartzen die arauak bezeroekiko zaintza- eta kontrol-betebehar jakin batzuk, kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitze aldera.

Horregatik, kriptomoneten zerbitzuen hornitzaileez gain, dokumentuak 10.000 eurotik gorako hileko errenta duten alokairuetako bitartekariak, arte-objektuen edo antigoaleko gauzen merkataritzan bitartekari gisa jarduten duten pertsonak edo objektu horien merkataritzan bitartekari gisa jarduten dutenak ere biltzen ditu etorkizuneko zerrendan, portu frankotan egiten dutenean.

Europar Batasuneko araudia betetzea

Errege-dekretuaren proiektuak, halaber, Politically Exposed Persons delakoaren tratamendua zabaldu nahi die 50.000 biztanletik gorako probintzietako hiriburuetan eta udalerrietan autonomia-erkidegoko edo tokiko ordezkaritza duten alderdi politiko guztietako zuzendaritza-karguei. Era berean, finantza-titulartasunen fitxategira produktuak deklaratzeko betebeharrak zabaltzeko eskatzen du, segurtasun-kutxak barne, baita ordainketa-erakundeek eta diru elektronikoko erakundeek kudeatzen dituzten ordainketa-kontuak ere.

Ekonomiaren mugimenduak, Europar Batasuneko araudian ezarritako eskakizunak betetzeko beharrezko doikuntzez gain, prebentzio-mekanismoei eraginkortasun handiagoa eman behar die, eta teknologia berrien eskutik iritsitako aldaketetara egokitu behar ditu.

Ministerioak ohartarazi duenez, errege-dekretua ez aldatzearen alternatibak segurtasun juridikorik eza dakar, indarreko legearekin eguneratuta ez dagoen eta koherentea ez den kapital-zuriketaren eta terrorismoaren finantzaketaren prebentzioaren arloko erregelamendu-erregulazioa mantentzen baitu.