Nafarroak 8,2 milioi euro jaso ditu garraio sektoreari laguntzeko

Nafarroak 8,2 milioi euro jaso ditu Espainiako Gobernutik errepideko garraioaren sektorerako zuzeneko laguntzetarako. Horien helburua Errusiari Ukrainaren inbasioagatik ezarritako zigorren ondorioz petrolio-produktuen kostuen igoeraren eragin kaltegarria arintzea da, Foru Gobernuak ohar batean jakinarazi duenez.

Nafarroako Gobernuak apirilaren 11tik aurrera irekiko du laguntzak eskatzeko prozesua, formulario elektroniko baten bidez. Laguntza hauen onuradun izango dira Espainian eratutako autonomoak eta nortasun juridikoa duten sozietateak, baldin eta sektore publikokoak ez badira eta salgaien garraio publikorako, bidaiarien garraio publikorako, taxi bidezko garraiorako, GTIetarako eta pertsonen osasun-garraiorako baimen baten titularrak badira. Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, onuradun bakoitzak ustiatutako ibilgailu kopurua eta mota hartuko dira kontuan: 1.250 euro kamioi bakoitzeko (salgai astunak); 500 euro furgoneta bakoitzeko (salgai arinak); 950 euro autobus bakoitzeko; 300 euro taxi eta GTIko; eta 500 euro anbulantzia bakoitzeko. Ateratzen den zenbatekoa ezin izango da, inola ere, 400.000 eurotik gorakoa izan.

Gaur egun, Nafarroan salgaien garraio astunerako 5.700 baimen (kamioiak), merkantzien garraio arinerako 1.000 baimen (furgonetak), autobusetarako 523 baimen, taxirako 438 baimen, GTIetarako 93 baimen eta anbulantzietarako 86 baimen daude. Eskaerak Nafarroako Gobernuaren webgunean horretarako prestatutako inprimaki elektroniko baten bidez aurkeztu beharko dira. Inprimaki horretan nahitaez agertu beharko da eskatzailearen IFZ; enpresaren abizenak eta izena edo izen soziala; eta ordainketa egitea nahi den banku-kontuaren zenbakia. Formularioa aurkezteko epea 2022ko apirilaren 30ean amaituko da. Adostutako laguntza banku-transferentzia bidez ordainduko da, eta diru-laguntza emateko erabakia transferentzia jasotzeagatik jakinarazi dela ulertuko da. Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gehienez ere hilabeteko epean ordainduko da. Inprimakia aurkezteko epea amaitu eta hilabeteko epean ordainketa egin ez bada, eskabidea ezetsi egin dela ulertu ahal izango da.

ERREPIDEKO GARRAIOAREN SEKTORERAKO BESTE LAGUNTZA BATZUK

Errepideko garraioaren sektorerako zuzeneko laguntza-lerro horretaz gain, enpresek eta autonomoek aukera izango dute Gobernu zentralak gaitutako beste neurri batzuk baliatzeko, Ukrainako inbasioaren ondoriozko kostu-gehikuntzak arintzeko. Laguntza horien artean, nabarmentzekoa da erregaien azken prezioaren hobaria, joan den apirilaren 1ean jarri baitzen martxan, 2022ko ekainaren 30era arte, enpresei eta autonomoei zein herritarrei zuzenduta.

Hobaria 0,20 eurokoa da litroko edo produktu-kilogramoko, eta honako produktu hauetan aplikatuko da publikoarentzako salmenta-prezioan: gasolina, A eta A+ gasolioa, B gasolioa, GLP, GNC, GNL, bioetanola, biodiesela, gasolina- edo gasolio-nahasketak bioetanolarekin edo biodieselarekin, eta AdBlue. Gainera, aldatu egin da gasolio profesionala hilero itzultzeko prozedura. Aldaketa horri esker, itzulketa hiru hilean behin hasi eta hilean behin egin daiteke, Errepideko Garraioaren Batzorde Nazionalarekin (CNTC) adostu zen bezala.

Era berean, gizarte-kotizazioen ordainketa geroratzea gaitzen da, sektorearen likidezia indartzeko. Horrela, beren jarduera hiriko eta errepideko garraioaren sektorean garatzen duten enpresek eta autonomoek, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean badituzte eta beste atzerapenik indarrean ez badute, Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketa atzeratzea eskatu ahal izango dute, bai eta baterako diru-bilketaren kontzeptuengatik ere, baldin eta horien sortzapena 2022ko apiriletik uztailera bitartean gertatzen bada, enpresen kasuan, eta autonomoen kasuan, 2022ko maiatzetik abuztura bitartean. Abalen emakidari dagokionez, Nafarroako Gobernuak jakinarazi duenez, 10.000 milioi euroko linea berri bat sartu da Estatuaren kontura enpresa eta autonomoentzat, eta Estatuko Administrazio Orokorrak edo Estatuaren kontura emandako abalen epemuga handitu da.