Pilar Irigoien (Sodena): “ Nafarroaren eragin sozioekonomikoa handituko da”

2021eko ekitaldia berreskuratzekoa izan zen enpresa nafarrarentzat, eta, testuinguru horretan, Sodenaren inbertsio-jarduera, arrisku-kapitaleko tresnen bidez, 11 milioi euro ingurukoa izan zen, 2020koa baino pixka bat handiagoa. Baina, horrez gain, Pilar Irigoien Nafarroako Desarollo Sozietateko zuzendari nagusiak ekitaldi horretako beste mugarri batzuk nabarmendu zituen: 30 milioi eurotan handitu zen elkarrekiko berme-sozietateekin egindako akordioa, eta inbertsio handiagoa egin zen Sonellar, eta erkidegoan.

Sodenak 2021ean erabaki zuen aitzindari izatea bere sektorean GJHen aplikazioan, eta iraunkortasun eta erantzukizun sozialeko irizpideak sartzea bere inbertsioetan. Nola egiten dute aurrera asmo horretan?
Joan den urtearen amaieratik iraunkortasun eta inbertsio arduratsuko plan bat definitzen ari gara kanpoko aholkularitza-enpresa baten eskutik. Horrela, 2022an aginte-taula definituko dugu, baita GJHei egiten diegun ekarpena eta bertan adierazleak sartzea ere, helburuak lortu diren ebaluatu ahal izateko. Eta ESG inbertsioari dagokionez, inbertsio arduratsuko politika lantzen ari gara. Eta borondate horren erakusgarri, antolatzen ditugun ekitaldietan karbono-aztarna neurtzen hasi ginen, eta Sendaviva parkean 150 zuhaitz basoberritu ditugu.

Sodenak hainbat inbertsio-eragiketa formalizatu ditu aurten. Zer sektoreren eta konpainia-motaren alde egiten dute apustu?
Izan ere, lehen hiruhilekoan startup berritzaileei laguntzeko eragiketak itxi ditugu, kasu honetan medikuntza pertsonalizatuaren edo eraldaketa ekologikoaren arloetan. Zorroan, Nafarroan jada existitzen diren eta merkaturatze-, finkatze- eta hazkunde-fasean dauden enpresei laguntzeko eragiketak ere baditugu, lurraldean errotzea ziurtatuz. Modu proaktiboan jarduten dugu hasierako faseetan dauden eta hazteko ahalmena duten proiektuak atzematen, ahaztu gabe Iraunkortasunerako Espezializazio Adimendunaren Estrategian (S4 Nafarroa) jasotako lehentasunak: mugikortasun elektrikoa eta konektatua, elikadura osasungarria eta jasangarria, energia berdearen industria, medikuntza pertsonalizatua, ikus-entzunezko industria eta turismo jasangarria. Horiek guztiak, aldi berean, zeharkako bi lehentasun tematikotan oinarritzen dira: trantsizio ekologikoa eta trantsizio digitala. Hori guztia gainerako sektoreak baztertu gabe, baldin eta enpresek, enpresaburuek edo ekintzailetza-taldeek egin nahi dituzten proiektu sendoak aurkezten badituzte.

Bi funts errotu kaleratu berri dituzue eta 30 milioi mobilizatzea lortu duzue. Tokiko enpresa-sarean deslokalizazio-arriskua dagoela esango zenuke?
Deslokalizazio-arriskurik ez detektatzeaz gain, edo, gutxienez, beste autonomia-erkidego batzuetan egon zitekeena baino handiagoa ez izateaz gain, finantza-laguntza hori jaso dezaketen Nafarroako 300 enpresa baino gehixeagoko merkatua dagoela ikusi dugu. Arrisku-kapitaleko funts horiek lankidetza publiko-pribatuaren emaitza dira, eta helburu nagusia Nafarroako enpresa traktoreen garapena bultzatzea da, tamaina ertain edo handikoak, merkatuan abantaila iraunkorra eta lehiakorra dutenak, hazkunde-prozesu esanguratsuei heldu dietenak edo ekin nahi dietenak, asmo handiko hedapen-planak dituztenak eta laguntza horri esker lurraldean ainguratzeko eta irauteko helburuak lor ditzaketenak. Aldi berean, gainera, Nafarroaren eragin sozioekonomikoa handituko da, inbertsio berriak erakartzeko gune gisa kokatzeko, bai eta nazioko eta nazioarteko beste funts edo inbertitzaile batzuena ere.

Sodenaren misioetako bat Nafarroara atzerriko inbertsioa erakartzea da. Zer emaitzarekin?
1984az geroztik, hainbat sektoretako 17 enpresa ingururen ezarpena lagundu, bultzatu edo erraztu dugu, batez ere industria-sektorekoak. Gainera, Nafarroan finkatuta dauden enpresa multinazionalei laguntzen diegu “Aftercare” programaren bitartez. Programaren helburua da enpresa horien egoera ebaluatzea, Foru Komunitatean jarraitzea eta hemen egin litezkeen eta munduko beste lantegi batzuekin lehiatzen diren inbertsio-proiektu potentzialak identifikatzea. Oro har, foru BPGren % 10,6 eta enpleguaren % 12,6 dira. Gainera, eragin esanguratsua du esportazioei, ekoizpen-balioari, langile-gastuei eta aktibo materialetako inbertsioari dagokienez. Foru Erkidegoko ekonomiari egiten dion ekarpena Espainiako batez bestekoaren gainetik dago. Zifren arabera, Nafarroa atzerriko kapitalaren presentzia handiena duen seigarren erkidegoa da.