Urtarriletik otsailera 254 milioi euroko superabita lortu du EAEk

Euskadik BPGren % 0,33ko superabita izan du urteko lehen bi hilabeteetan, 254 milioi euro guztira. Zifra horrek hamar aldiz biderkatu du iazko aldi berekoa, 23 milioi eurokoa (BPGaren % 0,03). Ogasun Ministerioak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadik ez ezik, beste bederatzi erkidegok ere aurkeztu dute superabita aldi horretan: Andaluzia, Aragoi, Asturias, Kanariak, Kantabria, Gaztela eta Leon, Galizia, Nafarroa, Errioxa.

Oro har, autonomia-erkidegoen defizita % 77,3 murriztu zen -331 milioiraino, BPGaren % 0,03ra- diru-sarreren martxa onari esker. Gizarte Segurantzari dagokionez, defizita 1.130 milioikoa izan zen otsailean, BPGren % 8,8 eta % 0,09 gutxiago, gizarte-prestazioen gastuak behera egin baitzuen.

Bestalde, Espainiako administrazio publikoek – Tokikoak alde batera utzita – 11.741 milioi euroko defizita metatu zuten urteko lehen bi hilabeteetan, 2021eko aldi berean baino % 39,3 txikiagoa eta BPGaren % 0,9aren baliokidea.

Defizitaren zuzenketa hori diru-sarreren % 9,4ko igoera handiari eta gastuen % 1,8ko murrizketari esker egin ahal izan da. Finantza-erakundeentzako laguntzen eragina baztertuta, defizita 11.439 milioikoa da, 2021ean baino % 40,8 gutxiago eta BPGaren % 0,88aren baliokidea.

Zerga-bilketa, gora inflazioaren eraginagatik

Administrazio guztien zerga-bilketa indartsu handitu zen bi hilabete horietan, % 16,4, 35.385 milioira iritsi arte; gastuen artean, berriz, gizarte-prestazioen murrizketa nabarmendu zen. Defizit gehiena, ohikoa den bezala, administrazio zentralean kontzentratzen zen, 10.280 milioi guztira, BPGren % 38,3 eta % 0,79 gutxiago, diru-sarrerak % 16,2 handituta – Bilketak bultzatuta, % 18,1 egin du gora –, eta beste administrazio batzuetara egindako transferentziak murriztu egin dira.

Ogasunak ere aurreratu ditu ostiral honetan hirugarren hiruhilekoko Estatuko aurrekontu-betearazpenari buruzko datuak, 5.811 milioi euroko defizita erakusten baitute, 2021eko aldi berean baino % 60,4 gutxiago eta BPGaren % 0,44. Zuzenketa hori diru-sarreren martxa onari lotuta dago, 54.114 milioi eurora iritsi baitziren, % 17,2 gehiago, zerga-bilketaren gorakadari esker (46.785 milioi, % 1,2 gehiago).

Bi hilabete horietan, BEZak 25.676 milioi bildu zituen, % 18,5 gehiago -argindarraren gaineko zerga jaitsi arren-; PFEZak, 12.892 milioi, % 22,2 gehiago; eta sozietateen gaineko zergak, 1.356 milioi, % 11 gehiago. Gastuei dagokienez, % 1,5 murriztu ziren, 59.925 milioira arte, KOIren abalei emandako bermeen kontabilitate-efektuagatik; izan ere, bitarteko kontsumoak ( % 44,8), soldatapekoen ordainsaria ( % 4,2) eta zorraren interesak ( % 5,7) gehitu ziren, besteak beste.