Gerraren eragina murrizteko neurriak Gipuzkoan

Gipuzkoako Batzar Nagusiek neurri sorta bat onartu dute asteazken honetan Ukrainaren inbasioak eta energiaren eta lehengaien prezioen igoerak eragindako eragin ekonomikoa arintzeko.

Foru Ganberaren Osoko Bilkuran onetsitako Foru Dekretu Arauak hainbat arlotan aldaketak ezartzen ditu, hala nola zerga-zorren, PFEZaren eta Sozietateen gaineko Zergaren salbuespenezko zatikatzea, Gipuzkoako produkzio-sareari, eta, zehazki, Gipuzkoako mikroenpresa txikiari laguntzeko eta ekonomiaren funtzionamendua eta enpleguaren iraunkortasuna bermatzeko.

Ianko Ganboa EAJko batzarkideak defendatu duenez, “Krisiak Gipuzkoari ekar diezazkiokeen oraingo eta etorkizuneko ondorioak aurreikusiz, beharrezkoa da zergen arloan premiazko neurriak hartzea, zergadunen likidezia falta eta faktore horiek guztiek gure ekonomian eragiten duten eragin negatiboa arintzeko”.

Zerga-zorren salbuespenezko zatiketari dagokionez, gogorarazi du “tributu-kuotaren ordainketa sei zatitan zatitzeko aukera ezartzen dela, interesik gabe, hiru hilabeteko gabealdiarekin”.

PFEZren kasuan, zuzeneko zenbatespen-metodoaren modalitate sinplifikatuan diru-sarreren eta gastuen arteko aldeari aplika dakizkiokeen gutxitze-ehunekoak igotzen dira. “Oro har, murrizketaren ehunekoa % 10etik % 15era igaro bada ere, errepideko salgaien garraioko jarduerei dagokienez, murrizketaren ehunekoa nabarmen handituko da, % 45etik % 70era pasatuz”, adierazi du.

Era berean, urteko 30.000 eurotik beherako eragiketa-bolumena duten nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretan, hau da, ustiategi txikietan, murrizketaren ehunekoa % 75etik % 90era igaro da.

Bestalde, batzarkide jeltzaleak azaldu duenez, “Mozkinen erreserbarako mugak malgutu dira, finantza-ahalmena ez galtzeko behar besteko diruzaintzari eusteko”. Berrikuntza teknologikoko proiektuak finantzatzeko kontratuak formalizatzeko baldintzak ere malgutu dira.

Krisi energetikoaren eragin negatiboa

Zerga-zorra zatituta edo geroratuta duten profesional eta enpresek krisi hau gainditzeko helburua duten foru-diru-laguntzak eskuratu ahal izango dituzte, “Inolako konpentsaziorik egin behar izan gabe; horrela, diru-laguntza osoa jasoko lukete erabateko eraginkortasunerako”, zehaztu du.

Bestalde, Julio Astudillo batzarkide sozialistak nabarmendu du “inor atzean ez uzteko” zerga-neurri “egoki” horiek onartu direla, eta “premiaz” hartu direla, “Zergadun kolektibo jakin batzuen likidezia falta arintzeko beharrezkoak direlako, zehazki, krisi energetikoaren eragin negatiboa pairatzen duten sektore ahulenak eta Gipuzkoako ekonomian prezioen igoera”.

Hala, ukatu egin du EH Bilduren talde ahaldunaren baieztapena, hau da, “Ez direla Gipuzkoak behar dituenak”. Hala ere, koalizio abertzaleak abstentzioarekin onartu du. Gainera, kritiko agertu da EH Bilduk proposatutako zerga-neurriekin, martxoaren 29an erregistratu baitzuen Batzar Nagusietan eta ondoren erretiratu egin baitzuen. Neurri horiek Ogasuneko eta Finantzetako batzorde monografiko batean eztabaidatuko dituzte.

Juan Carlos Cano PPko bozeramaileak, bere aldetik, Foru Dekretuaren abstentzioa justifikatu du, izan ere, Foru Aldundiaren Gobernua “erosotasun kalkulatuan eta planifikatuan ezarri da, larritasun handieneko egoera batean”.

Bere ustez, Makel Olanoren Exekutiboak “uste du egungo egoerak premiazko neurriak aplikatzera behartzen duela, eta zorra eta ordainketak malgutzeko erantzun erosoan kokatu da, horiek erraztuz, baina hori ez da nahikoa”.