Kaleratzeak % 1,3 hazi ziren 2020an 2019an baino

2020an, pandemiaren lehen urtean, kaleratuak izan ziren langileak % 1,3 igo ziren 2019arekin alderatuta, 474.738 izatera iritsi arte, Lan Ministerioak kaleratzeen estatistikaren eta horien kostuaren arabera. 2020an kaleratutako langileen kopuruan izandako gorakada txiki horren arrazoi bakarra kaleratutako langile atzerritarren % 8,6ko igoera izan zen, 70.537 izateraino. Aitzitik, 2020an kaleratutako langile espainiarrak 368.804 izan ziren, hau da, aurreko urtean baino % 2,7 gutxiago.