Covid-19ak eragindako bajek 5.000 milioiko kostua izan dute

2020an eta 2021ean covid-ak eragindako bajek, gutxienez, 794 euro balio izan zuten bajako, eta 4.800 milioi euro baino gehiago bi ekitaldietarako, Administrazio Kudeatzaileen Elkargo Ofizialak argitaratutako ikerketa baten arabera.

Kudeatzaileek ohartarazi dute kostu “minimoa” dela, benetako kostua kalkulatzeko kaltetuen soldata-datuak eduki beharko liratekeelako. Ezinezkoa izan denez, kudeatzaileek 2020ko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata erabili dute soldata-erreferentzia gisa, hau da, “Aukerarik kontserbadoreena”; beraz, bajen kostua handiagoa izango litzateke.

Azterlan horren arabera, eta Gizarte Segurantzaren datuen arabera, 2020an 2.887.120 baja izan ziren pandemiaren ondorioz, hau da, ekitaldian izandako baja guztien % 34,2. Baja horien batez besteko aldia 17,04 egunekoa izan zen, 2020ko baja guztien batez besteko 40,28 egunen aldean. 2021eko ekitaldian 3.194.502 baja izan ziren, hau da, urteko baja guztien % 38,08. Baja horien batez bestekoa 12,8 egunekoa izan zen, eta baja guztien batez bestekoa, berriz, 22,3 egunekoa. Horrek esan nahi du bajen kopuruak gora egin duela, nahiz eta aurreko urtean baino gutxiago iraun.

Kudeatzaileek enpresentzako, langileentzako eta Administrazioarentzako kostuak bereizten dituzte. Enpresetan, kudeatzaileen arabera, baja horien kostua gutxienez 677 milioi eurokoa eta 2021ean 592 milioikoa izango da.

Era berean, azterlanak langileak baja-aldian jaso ez duen zenbatekoa kuantifikatzen du, hau da, 2020rako gutxienez 570 milioi eurokoa eta 2021erako 473 milioikoa. Azkenik, azterlanak Administrazioak bere gain hartutako zenbatekoa kalkulatzen du, hau da, oinarri arautzailearen % 75. Kudeatzaileen arabera, 2020an 1.383 milioiko gastua egingo da bajetan, eta 1.133 milioikoa 2021ean, langilearen ordezkapenak kontuan hartu gabe.