Moto berrien % 44 gehiago saldu dira apirilean

Euskal Autonomia Erkidegoak 852 motozikleta matrikulatu zituen joan den apirilean, hau da, % 44,2ko igoera izan zuen iazko hilabete berarekin alderatuta, orduan 591 motor berri erosi baitziren, Anesdor bi gurpilen sektoreko enpresen elkarte nazionalak Europa Pressek bildutako datuen arabera.

Urteko lehen lau hilabeteen zenbaketak bi gurpilen euskal merkatuaren bilakaera positiboa islatzen du, 2.027 motozikleta matrikulatu baitzituen, hau da, % 15,8ko igoera iazko urtarrila-apirila epealdiarekin alderatuta.

Datu horiek ez datoz bat Euskal Autonomia Erkidegoko turismoen eta lur orotako ibilgailuen matrikulazioak % 14,2 jaitsi izanarekin apirilean, orduan 1.664 unitate saldu baitziren. Horrek esan nahi du bi autoko motozikleta bat matrikulatzen dela Euskadin.

Ziklomotorrei dagokienez, joan den hilabetean 21 matrikulatu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan (38, berriz, 2021eko apirilean), eta beste ibilgailu arin batzuen matrikulazioak (zilindrada txikiko kuadriziklo arinak, trizikloak…) 31 izan ziren (25, iazko apirilean eskuratuak).