Gipuzkoak herritarrek oinarrizko zientziari egiten dizkioten ekarpenak sustatuko ditu zerga-kenkari berrien bidez, Markel Olano Gipuzkoako ahaldun nagusiak iragarri duenez.

Prentsaurrekoan, Olanok, Jokin Perona Ogasun eta Finantzetako foru diputatuarekin batera, Foru Arauaren aurreproiektu bat aurkeztu du, Lurraldeko oinarrizko ikerketaren mezenasgoari kenkari berriak jarriz.

Azaldu duenez, “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ) eta Sozietateen gaineko Zergan pizgarri berri eta indartsu batzuk aktibatuko ditu foru erakundeak, herritarrek zein eragile ekonomiko eta sozialek ikerketa zientifikoari egin nahi dizkioten ekarpenetarako”.

“Herritarrak ikerketa zientifikoan sartu nahi ditugu”, adierazi du. Olanok adierazi duenez, “GKEei ekarpenak egiteko ohitura oso zabalduta dagoen bezala, neurri honekin zientziari ekarpen ekonomikoak egiteko antzeko kultura sustatu nahi da”, azaldu du.

Aurreproiektua aste honetan bertan jarriko da jendaurrean, eta ekarpenak jasotzeko prest dago. Ondoren, Foru Gobernu Kontseilutik igaroko da, eta, onartu ondoren, Batzar Nagusietan izapidetzen jarraituko du. Lehenik, batzordean aurkeztuko da, eta, ondoren, osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatuko da; urte amaieran izan liteke. Nolanahi ere, Olanok adierazi duenez, “Arauaren indarraldia 2023ko urtarrilaren 1ean hasiko da”.

Mezenasgoa dohaintza, dohaintza, ekarpen eta legatuen bidez egin ahal izango da, edo enpresa-lankidetzako hitzarmenen bidez. Oinarrizko ikerketarako mezenasgoaren hartzailetzat hartuko dira Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agente gisa akreditatutako Ikerketa eta Bikaintasuneko Zentroak (BERC programa), bai eta Gipuzkoan kokatutako unibertsitateetako ikerketa-taldeak ere.

% 35eko kenkaria

Mezenasgo horrek sortutako onura fiskalari dagokionez, pertsona fisikoen kasuan % 35eko kenkaria ekarriko du PFEZean. Adibidez, ikerketa-talde bati 1.000 euroko laguntza ematen dion herritar batek 350 euroko kenkaria lortuko du.

Pertsona juridikoen kasuan, mezenasgo mota honetan inbertitutako zenbatekoak gastu kengarritzat hartuko dira Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarria zehazterakoan, eta, gainera, zergaren kuota likidoaren % 20ko kenkaria izango dute.

Adibidez, ikerketa-talde bati 1.000 euroko laguntza ematen dion enpresa batek 1.000 euroko gastu kengarria (240 euroko kuota) eta 200 euroko kenkaria izango ditu. Hau da, guztira 440 euroko onura fiskala ekarriko du.

Olanok “oso handinahitzat” jo du neurria, eta nabarmendu du Gipuzkoak “argi” utzi duela “beste behin” berrikuntzaren eta zientziaren aldeko apustua, “Eta etorkizuneko ikuspegiarekin”. “Oinarrizko zientzia bultzatzea oinarrizko zutabea da ekonomia indartsua izateko eta lurralde berritzailea izaten jarraitzeko”, defendatu du. Haren ustez, neurri horrekin, “Gipuzkoak funtsezko finantzaketa-tresna bat ematen die Gipuzkoako ikerketa-taldeei beren ideiak eta ikerketak garatzeko”.

Egilea Andoni Beitia