Fagor Arrasatek 2022ari ekin dio, erakarpen-erritmo “bikainarekin”, jarduten duen sektore guztietan, eta 26 proiektu berri esleitzea lortu du urteko lehen lauhilekoan, 102 milioi euroko balioarekin. Ekitaldi honetarako 190 milioi eurotik gorako eskaera berriak lortzea aurreikusten du, 2021ekoa baino % 20 handiagoa.

Unai López Moñux Fagor Arrasateko zuzendari nagusiak azaldu duenez, aurtengoa “2021a baino aurreikuspen hobeekin hasi da, baina ziurgabetasunik gabe, susperraldi globalerako arriskuek gora egin dutelako, espero baino ahulago eta herrialdeen arteko desadostasun handiekin”.

Horrela, “Murrizketen inpaktu sakonak ekonomia batzuen narriadurari, beren produkzio-sarearen arabera, inflazio handi baten inpaktu aurreikusgarria gehitzen zaio, zenbait ekonomiaren susperraldia arriskuan jartzen duena, murrizketen ondorengo gertaera puntuala izateari uzten badio eta denboran luzatzen bada lehengaien eta energiaren kostuan eta soldaten bidezko atzeraelikaduran duen eraginagatik”, zehaztu du.

Nolanahi ere, 2021ean hasitako joera aldaketa eta aurtengo lehen lauhilekoan izandako portaera ona “sendotzea” espero dute Fagor Arrasatek. Horrela, 2022ko ekitaldirako, 190 milioi eurotik gorako eskaera berriak erakartzeko zifra lortzea aurreikusten du, 2021ekoa baino % 20 handiagoa “.
JARDUERA BERRESKURATZEA

2020an pandemiak eragin “handia” izan zuen Fagor Arrasatek jarduten duen sektoreetako inbertsio-jardueran, eta esleipen-prozesuak moteldu zituen, batez ere automobilaren sektorekoak, baina Gipuzkoako fabrikatzaileak 2021eko ekitaldia “ilusioz” itxi zuen, 160 milioi euroko atzipenekin (2020koa baino % 70 handiagoa eta ekitaldirako aurreikuspena baino % 8,5 handiagoa) eta ia pandemia aurreko mailetan.

2021eko ekitaldiko salmenta-zifra 126 milioi eurokoa izan zen, “2020. urteko kaptazio-maila izugarri baxuak oraindik oztopatzen duena”, 8,2 milioi euroko EBITDA batekin.

Eskualdeka, 2021ean NAFTA eremu geografikoaren portaera nabarmendu zen, hartuneen heren bat bertatik datorrelako. Turkiaren portaera ere nabarmentzekoa da, automobilgintzaren sektoreko fabrikatzaileen eta hornitzaileen ekoizpen-jarduera garrantzitsua kontzentratzen ari baita herrialde horretan, eta Fagor Arrasatek kontratu garrantzitsuak lortu ditu herrialdean duen presentzia sendotzeko. Balantzaren beste muturrean, Alemaniako merkatuak inbertsio maila baxua mantendu du.

Jarduera-arloen arabera, euskal konpainiak oso modu positiboan nabarmendu du etxetresna elektrikoen negozio-unitatearen portaera, sektoreak maila globalean duen eskari handiak bultzatuta, Covid-19tik eratorrita. Horrela, negozio-unitateak “etekin bikaina izan du, 2020ko ekitaldiarekiko hartuneak berreskuratuz eta 2021eko Kudeaketa Planeko aurreikuspenak eta pandemiaren aurreko urteetako erakarpenak hobetuz”.

Era berean, automobilaren negozio-unitatean, sektorearen elektrifikazioak bultzatutako inbertsio-ekimenak berpizten dira, premia berriak (material arinak) eta aplikazioak (bateriak eta deribatuak) sortzen dituztenak.

Ildo horretan, konpositeak prozesatzeko eta konformatzeko instalazioak konpainiaren hartune berrien % 10 inguru dira.

Siderurgiako negozio-unitateari dagokionez, 2021ean lehengaien prezioen gorakadak mesede egin dio unitate horri, eta, horren ondorioz, “Altzairuaren eta aluminioaren balio-kateko bezeroen inbertsio-gosea suspertu da”, baina “pandemia aurreko mailetatik urrun dago oraindik”.

Egilea Andoni Beitia