Eraikuntzaren gorakada txikia eta eraispenen gorakada handia

Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Estatistikaren-EEEE helburua obra motaren eta lurralde historikoaren arabera emandako eraikuntzen lizentziak zenbatzea eta sailkatzea da. Bai solairu berria egiteko eraikuntzen lizentziak, bai zaharberritzekoak, obra egiteko aurretik beste eraikuntzarik ez eraistea dakartzaten proiektuei dagozkie.