Nafarroan 2022ko lehen hiruhilekoan aurkeztutako hartzekodunen konkurtsoak 9tik 22ra igo ziren, hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 144,4 gehiago, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko Estatistika Atalak gaur, astelehena, argitaratu duen “krisi ekonomikoaren ondorioak organo judizialetan” txostenaren arabera.

Azterlan estatistiko honek, halaber, enpresaburu ez diren pertsona naturalek aurkeztutako lehiaketen % 33,3ko jaitsiera jasotzen du, lehen hiruhilekoan 12 eta urtebete lehenago 15 erregistratu baitziren.

Kaleratzeei dagokienez (etxegabetzeak), lehen hiru hilabeteetan 68 egin ziren, duela urtebeteko kopuru bera. Horietatik, 50 (60 2021ean, % 16,1 gutxiago) Hiri Errentamenduen Legearen (HEL) ondoriozko prozeduren ondorio izan ziren, alokairua ez ordaintzeagatik.

Aurtengo lehen hiruhilekoan, aldiz, % 133,3ko gorakada izan da hipoteka-exekuzioen ondoriozko etxegabetzeetan, 14 egin baitira, eta 2021eko aldi berean, berriz, 6.

Hala ere, urtarriletik martxora bitartean % 35,1 jaitsi ziren hipoteka-betearazpenengatiko prozedurak, 37 prozedura hasi baitziren, eta 57 prozedura, berriz, aurreko urteko aldi berean.

Txosten horren arabera, Nafarroako epaitegi eta auzitegietan, halaber, % 46,7ko igoera gertatu da monitorioetan. Prozedura horiek diru-zor likidoak, zehaztuak, mugaeguneratuak eta galdagarriak erreklamatzeko balio dute, eta hiri-higiezinen jabeen erkidegoen gastu komunen kontzeptuan zor diren zenbatekoak barne hartzen dituzte.

Guztira, 2022ko lehen hiruhilekoan 2.220 ohartarazpen ireki dira, eta 2021eko urtarriletik martxora 1.513 izan dira.

Bestalde, 2022ko lehen hiruhilekoan aurkeztutako kaleratzeen kopurua % 14,4 gehitu zen aurreko urteko aldi beraren aldean. Urtarrila eta martxoa bitartean, 310 kaleratze-demanda aurkeztu ziren, eta 2021ean, berriz, 271.

Halaber, lan-arloko epaitegiek 295 erreklamazio erregistratu zituzten urtarriletik martxora bitartean, aurreko urteko aldi berean baino 4 gehiago (291).

Abusuzko klausulak hipoteketan, beherantz egin dute

2022ko lehen hiruhilekoan 521 gai sartu dira hipoteka-arloko abusuzko klausulekin lotuta, hau da, % 31,8ko urte arteko jaitsiera; 492 ebatzi dira (duela urtebete baino % 31,9 gutxiago), eta 1.034 tramitazioan geratu dira (2021eko aldi berean baino % 22,5 gutxiago).

Egilea Admin