Euskadin, merkataritza-arloko epaitegietan, 93 konkurtso aurkeztu dira aurtengo lehen hiruhilekoan, hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 14,7 gutxiago, eta Estatu osoan % 4,4 gehiago.

Bestalde, formalizatutako EEEak % 6,7 gehitu dira Euskadin, 16ra igoz, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak krisiaren ondorioei buruz egindako txostenaren arabera.

Aurtengo urtarriletik martxora bitartean 100.000 biztanleko planteatu diren hartzekodunen konkurtsoen kopurua Euskadin 4,2 izan da, Estatuko batez bestekoaren azpitik (5,3). Enpresaburu ez diren pertsona fisikoen kasuan, 1,2 izan dira; enpresaburuen kasuan, 1,3, eta pertsona juridikoen kasuan, 2,9.

Euskadin aurkeztu diren hartzekodunen konkurtsoetatik 60 Bizkaian aurkeztu dira, 22 Gipuzkoan eta 11 Araban. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak 47 konkurtso deklaratu zituen (12 Bizkaian, 7 Araban eta 3 Gipuzkoan), hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 43,4 gutxiago.
Gora egin dute Euskadin aurkeztutako EEEek

2022ko lehen hiru hilabeteetan 16 enplegu-erregulazioko espediente aurkeztu ziren, 2021eko hilabete berdinetan baino % 6,7 gehiago. Lurraldeka, bat Araban, bi Gipuzkoan eta 13 Bizkaian.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak 392 jaurtiketa jaso ditu, 2021eko urtarriletik martxora baino % 14,6 gutxiago, eta Estatu osoan % 6,2 gehitu dira.

Kaleratzeak gora egin dute

Urteko lehen hiru hilabete horietan, 234 jaurtiketa egin ziren Euskadon, hau da, urteko % 9,9ko igoera, Estatuko batez bestekoa ( % 1) baino handiagoa.

Alokairua ez ordaintzearen ondoriozko kaleratzeen tasa, 100.000 biztanleko, Euskadin izan zen (8), Estatu osoko bigarren baxuena. Gainera, Euskadik hipoteka-betearazpenetik eratorritako kaleratzeen tasarik txikiena aurkeztu zuen (2,3).

Euskadin 179 hipoteka-betearazpen planteatu ziren, hau da, % 24,3 gehiago, eta Estatu osoan, berriz, % 12 gutxiago. 100.000 biztanleko aurkeztutako hipoteka-betearazpenak 8,1 izan ziren.

Lan-arloko epaitegietan aurkeztutako kaleratzeak 1.358 izan ziren, % 23,8 gutxiago. 100.000 biztanleko aurkeztutako kaleratzeagatiko demandak 61,5 izan ziren Euskadin, eta Estatu osoko seigarren zifra altuena izan zen. Bestalde, 100.000 biztanleko 121,2 erreklamazio-demanda jarri ziren Euskadin urteko lehen hiru hilabeteetan.

Egilea Andoni Beitia