Ogasunak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) aitorpena Internet bidez bitarteko elektronikoen bidez nahitaez aurkezteko eskatzea legezkoa den aztertuko du Auzitegi Gorenak.

Auzitegi Nazionalak PFEZaren aitorpena derrigorrez ‘on line’ bidez aurkeztea ezartzen duen agindua zuzenbidearekin bat datorrela ondorioztatu izanaren aurka Espainiako Zerga Aholkularien Elkarteak (AEDAF) aurkeztu zuen errekurtsoa tramitera onartu ondoren emango dute epaileek horri buruzko erabakia.

Auzitegiak gaiaren funtsa aztertzea erabaki du, elkartearen errekurtsoak jurisprudentzia osatzeko “kasazio-interes objektiboa” duela iritzita, Gorenak ez baitu horri buruzko erabakirik hartu aurreko aldietan.

Maiatzaren 25eko auto batean (Europa Pressek eskuratu ahal izan du), magistratuek azaldu dute elkarteak planteatutako gaiak “egoera askori eragiten diela”, eta horrek “komenigarria” egiten duela Gorenaren erabakia, gaia argitzeko eta segurtasun juridikoa emateko.

Administrazioarekiko Auzien Salako Lehenengo Sekzioak azpimarratu duenez, gai hau zergadun askori eragiten dien zerga bati buruzkoa izateaz gain, “Garrantzizko bi gai sortu dira” Gibernau bulegoko Esau Alarcón abokatuak elkartearen ordezkari gisa aurkeztutako errekurtsoari dagokionez.

Alde batetik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean jasotako administrazio-prozedurari buruzko “araudiaren izaera osagarriaren irismena eta hedadura” azpimarratu dute magistratuek, zerga-prozedurei dagokienez. Zehaztu dutenez, “Argitu” nahi da lege horretan herri-administrazioekin elektronikoki erlazionatzeko betebeharrari buruz dagoen erregulazioa aplikagarria ote den zergen eremuan.

Arauak interpretatuko dira

Bestalde, egokitzat jo dute argitzea “halako arauketa bat, herritarren eskubide eta betebeharrei eragiten diena, bigarren mailako edo mailako erregelamendu-arau baten bidez egin daitekeen, ministro-agindu baten kasuan bezala”, hala nola HAC/277/2019 arauaren bidez.
Gorenak aztertuko duen araudia

Gorenak zehaztu duenez, printzipioz interpretatuko diren arauak Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 14. eta 129. artikuluak eta lehen xedapen gehigarriaren bigarren paragrafoa dira.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta Sozietateen gaineko Zergaren, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren legeak partzialki aldatzeari buruzko Legearen 96.5 artikulua ere aztertuko da. Eta, gainera, Zergei buruzko Lege Orokorraren 7.2, 96.1 eta 2, 97.2 eta 98. artikuluak berrikusiko dituzte, bai eta tributuak kudeatzeko eta ikuskatzeko eta tributuak aplikatzeko prozeduren arau komunak garatzeko jarduketen eta prozeduren Erregelamendu Orokorra onartzen duen Errege Dekretuaren 117. artikulua ere, Konstituzioaren hainbat artikulurekin lotuta.

Esperanza Cordoba magistratua izan da ebazpeneko txostengilea, eta epaimahaiak azpimarratu duenez, “Errekurtso honek sortzen duen auzia arrail digitala deiturikoaren arazoarekin eta duela gutxi egindako kanpaina batekin lotzen da”. Bertan, banku-sektorean aurrez aurreko arretari eusteko “beharra” nabarmendu da.

Egilea Andoni Beitia