Nafarroako Gobernuak, gaurko bilkuran, Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiari baimena eman dio 12.000.000 euro inbertitzeko, datozen hiru urteetan, Nafarroako Ubidearen esparruko nekazaritza azpiegiturak hobetzeko. Neurriak, Landa Garapenerako 2014-2020 Planean jasoak, nekazaritza jardueraren bideragarritasuna eta lehiakortasuna, zein teknologia berrien erabilera sustatzea du xede.

Gainera, Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak 3,5 milioi bideratuko ditu datozen bi urteetan nekazari gazteen instalazioa sustatzeko.

Nekazaritzako ustiategietan egindako inbertsio osotik, 10.000.000 euro ureztatu gabeko eremuetan daudenetara bideratuko dira, eta 2.000.000 euro Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarrian ureztatzeko ekipamendurako inbertsioetara. Zenbatekoa FEADER funtsen bidez kofinantzatzen da, % 31n.

Bi deialdiek, 2014-2020 Landa Garapeneko Planean jasotakoek, nekazaritza-sektorearen garapena sustatzea dute helburu, bai ustiategien egokitzapen tekniko-ekonomikoari eta modernizazioari dagokienez, bai landa-eremuko ekoizpen-sareari eusteari, biztanleria finkatzeari eta enpleguari eusteari eta sortzeari dagokionez.

Emandako baimenaren ondoren, bi deialdiak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea aurreikusten da urritik aurrera, eta horren ondoren eskaerak 2023ko lehen hiru hilabeteetan aurkeztu ahal izango dira. Inbertsioak 2025eko uztailaren 1a baino lehen gauzatuta egon beharko dira.

Gazteak

Bestalde, Jaurlaritzak baimena eman dio Landa Garapeneko zuzendari nagusiari datozen bi ekitaldietan (2024 eta 2025) 3,5 milioi euroko inbertsioa egiteko, urte bakoitzeko 1.751.972,00 euroko kontu-sailarekin. Gastu hori FEADER funtsek finantzatzen dute % 65ean.

Laguntza honen helburua sektorean belaunaldien arteko erreleboa sustatzea eta 40 urtera arteko gazteei jarduera ekonomikoaren hasieran laguntzea da. Neurri horren helburua belaunaldien arteko erreleboa erraztea da, Foru Komunitateko nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien jarraipena bermatzeko.

Egilea Admin