18 milioi Nafarroan mugikortasun elektrikoa bultzatzeko

Nafarroak ia 18 milioi euro gehiago jasoko ditu mugikortasun elektrikoa bultzatzeko. Eta orain arte gauzatutako funtsen egikaritze handiena izan duen autonomia-erkidegoa izan da ( % 73,2).

Joan den apirilaren 11n, Ekonomia eta Enpresa Garapeneko Departamentuak 17.840.000 euroko kreditua handitzeko eskaera egin zuen, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarrien MOVES III programa gauzatzeko, Foru Komunitateari 2021ean esleitutako hasierako aurrekontu zabalgarri ia osoa (5.573.749 euro) hainbat emakida-ebazpenen bidez gauzatu ondoren.

Ministerioak aldeko ebazpena eman dio Nafarroaren eskaerari, 266/2021 Errege Dekretuan horretarako ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren. Dekretu horren bidez, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarrien programak gauzatzeko autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melilla hiriei laguntzak zuzenean ematea onartzen da (MOVES III programa), eta Nafarroak 17.840.000 milioi euro gehitzen dizkio mugikortasun elektrikoa bultzatzeko agendari.

Pedro Sánchez presidenteak eta Teresa Ribera hirugarren presidenteorde eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako ministroak deitutako Ibilgailu Elektrikoa Kargatzeko Azpiegituren Lantaldea eratzeko bileran parte hartu du Ekonomiaren eta Enpresen Garapeneko kontseilariak.

Topaketa horrek mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarrien MOVES III programaren lehen balantzea egiteko balio izan du, martxan jarri zenetik ia urtebete bete denean. Topaketa horretan, Nafarroak aipamen berezia jaso du, programa gauzatzen duen lehen autonomia-erkidegoa delako ( % 73,2).

Programa bakoitzeko emakida-ebazpenak

Industria, Energia eta Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak 3.654.140,73 euro eman ditu guztira 2021eko urritik joan den maiatzera bitartean, hainbat ebazpenen bidez. Zenbateko horretatik, 2.324.860,01 euro ibilgailu elektriko entxufagarriak eta BDNS erregai-pila erosteko erabili dira, eta 1.329.180,72 euro, berriz, kargatzeko azpiegiturak ezartzeko.

Laguntzak, Nafarroaren kasuan, kenkari fiskalari metatu ahal zaizkio; beraz, ibilgailu elektriko bat erosten duen partikular batek 7.000 euroko laguntza lor dezake MOVESen bidez, betiere errekuntza-auto bat kentzen badu, edo 4.500 eurokoa, txatar bihurtzerik ez badago. Zuzeneko laguntzaren % 10 gehiago jasoko dute 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren eskatzaileek. Laguntza horri % 35eko zerga-kenkaria gehitzen zaio

Kargatzeko puntuen kasuan, partikularrentzako, langile autonomoentzako eta jarduerarik gabeko sektore publikoarentzako laguntzak % 70era iristen dira, eta 5.000 biztanletik beherako udalerrietan % 80ra igotzen dira. Gainera, % 20rainoko kenkari fiskala aplika daiteke.

Enpresen kasuan, kargagailuak erosteko laguntza horiek % 35ekoak dira, enpresa handia bada; % 45ekoak, ertaina bada; eta % 55ekoak, eskatzailea enpresa txikia bada.

Mugikortasun elektrikoa sustatzeko agendaren helburuak

Mugikortasun elektrikoa bultzatzeko Nafarroako Agendak lau ekintza-lerro ezartzen ditu 2024rako. Lehenengo lerroak, ibilgailu elektrikoa merkatuan sartzea, hainbat helburu planteatzen ditu, hala nola matrikulatutako ibilgailuen % 20, urteko guztizkoaren aldean, elektrikoak izatea edo 100 langiletik gorako enpresen % 10ek mugikortasun-planak izatea.

Bigarren ekintza-ildoari dagokionez, hau da, berriz kargatzeko azpiegitura bat hedatzeari dagokionez, sarbide publikoa kargatzeko 250 puntuko sarea osatu nahi da; kargatzeko puntu bat izan nahi da 50km-ko, eta kargatzeko 38 puntu 100.000 biztanleko.

Hirugarren ekintza-ildoak karbono-aztarna txikiena duen turismoa du helburu. Horretarako, kargatzeko guneak jarriko dira Nafarroako 15 gune turistiko nagusietan, eta ibilgailu elektrikoentzako bost ibilbide turistiko diseinatuko dira bisitariari eskaintzeko.

Laugarren ekintza-ildoaren helburua da birkarga enblematikorako azpiegituraren sare nafar bat sortzea, I+G+Bko bost partzuergok proiektu pilotuetan parte hartuko dutena; bi proiektu erakusle ezartzea; eta eskualdeko, estatuko eta Europako I+Grako finantzaketa erakartzea, proiektuak ezartzeko.