Autonomoek negoziatzen jarraitzen dute gobernuarekin, kuotak benetako diru-sarrerekin lotzeko

Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa astelehen honetan bilduko da berriro autonomoen erakundeekin eta gizarte-eragileekin, 2023-2025 aldirako ezarri nahi duen benetako sarrerengatiko kotizazioen sistemari buruzko akordio bat lortzen saiatzeko. Bilera Gobernuaren azken proposamena egin eta egun gutxira iritsi da. Proposamen horretan, autonomoek ordaindu beharreko kuotak hilean 245 eta 565 euro artekoak izatea proposatu zuen, etekinen arabera.

Jaurlaritzaren azken proposamen horrek 13tik 14ra handitu zituen tarteak, eta lehen egindakoa hobetu zuen diru-sarreren tarterik txikienari (hilean 670 euro baino gutxiago) eta tarteko tarteei dagokienez, eta, aldi berean, hileko 4.050 eurotik gorako etekin garbiak zituzten autonomoentzat proposatutako kuota garestitu zuen. Zehazki, Ministerioak planteatu du hilean 670 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten langileek 245 euroko kuota ordaintzea, hau da, aurreko proposamenean baino 5 euro gutxiago; aldiz, iradokitako kuota hilean 4.050 eurotik gorakoentzat 565 eurora iristen da, azken dokumentuarekin alderatuta 15 euro gehiago.

Azken dokumentuan jasotako aldaketekin, Jaurlaritzaren proposamenak 14 tarte ditu. Hileko 670 eta 1.700 euro arteko etekin garbiak dituzten autonomoen kasuan (lehen sei tarteak), autonomoek 260 eta 294 euro arteko hileko kuota ordainduko liokete Gizarte Segurantzari. Gainerako zortzi tarteetan, hau da, hileko 1.701 eurotik 4.050 eurora bitartekoetan, autonomoek hilean 370 eta 565 euro arteko kuota ordaindu beharko liokete Gizarte Segurantzari, Jaurlaritzaren azken proposamenaren arabera. Jose Luis Escrivá ministroak ohartarazi duenez, autonomoen elkarteekin kotizazio-ereduari buruzko akordiorik lortu ezean, Gobernuak erabakiko du norekin egingo duen aurrera araua onartzeko.

Zirriborroaren arabera, kotizazio-oinarriek eta behin betiko hileko kuotek finkatuko dituzten zenbateko ekonomikoak ezartzeko, lan-etekinak, kapital higigarriaren etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak hartuko dira kontuan.

Oro har, testuak ezartzen du, Autonomoen Erregimenean alta eskatzeko unean, jarduera ekonomiko edo profesionalagatik lortzea aurreikusten diren etekin ekonomikoen aitorpena egin behar dela. Autonomoek kotizazio-oinarria aldatzeko egiten duten eskaera bakoitzean errendimendu ekonomikoen aurreikuspen hori aitortu beharko dute. Ildo horretatik, urtean zehar autonomoek kotizazio-oinarria aldatzea eskatu ahal izango duten aldien kopurua lautik seira handituko da. Zirriborroak aldi baterako edo behin betiko jarduera uzteagatiko prestazio-modalitate batzuk jasotzen ditu: ohikoa eta ezohiko batzuk.