Arabak 95,3 milioi euroko iruzur fiskala berreskuratu du 2021ean

Arabako Foru Aldundiaren Iruzurraren Aurkako Planak 95,3 milioi euro berreskuratu ditu 2021ean, ekitaldian zehar egindako 3.816 jarduketen ondorioz. Horietatik 1.801 pertsona fisikoekin izan ziren, eta 2.015 pertsona juridikoekin.

“Plan honek irizpide batzuk ezartzen ditu iruzurrezko portaerak detektatu eta erregularizatzeko eta zerga-zorrak kobratzeko”, gogorarazi du Itziar Gonzalo Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuak datuen aurkezpenean.

Zifrak banakatzean, berreskuratutako 95,3 milioietatik nabarmentzen da: 75,1 milioi zergak ikuskatzeko zerbitzuaren jarduketei dagozkie, eta 20,2 milioi Foru Ogasunaren kudeaketa-zerbitzuei.

Zergak ikuskatzeko zerbitzuaren jarduketek berreskuratutako 75,1 milioien % 95,7 BEZari (31,3 milioi), sozietateen gaineko zergari (24,1 milioi) eta lan-atxikipenei (16,5 milioi) dagokie.

Jarduera ekonomikoaren kontrolari dagokionez, iaz 2.080 jarduketa egin ziren jarduera ekonomiko, sozietate edo autonomoen gainean, etekin negatiboak edo mozkinen proportzio oso txikiak izan zituztenak eta aitorpenetan itxurazko gastuak edo neurriz kanpokoak jaso zituztenak. Jarduera horiek 41,7 milioiko emaitza izan dute.

Gainera, hainbat iturritatik jasotako informazioaren artean “inkoherentzia nabarmenak” zituzten zergapekoen datuak egiaztatu ondoren, 6,9 milioi berreskuratu dira 292 egiaztapen-jarduketatan.

Bestalde, zergadunek eskatutako kuotak itzuli aurretik, berrikusi egin dira, eta egiaztatu da ez zela bidezkoa 6 milioi euro itzultzea.

Sozietateen gaineko Zergatik berreskuratutako 24,1 milioi euroen zati bat doikuntzen kontrolaren, zerga-onuren eta zerga-oinarri negatiboen espedienteak izapidetzearen ondorio da. Jarduera horien ondorioz, 18,7 milioi berreskuratu dira.

Ildo horretan, Ogasuneko diputatuak azaldu du sozietateen gaineko zergan jarduketak egin direla zenbait onura fiskal egiteko eskubidea ematen duten beharrezko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

Beste jarduera batzuk “arrisku fiskal handia” duten zergadunei, zerga-irregulartasunen zantzuak dituzten zergadunei, ekonomia digitalaren eremuko jarduerei, justifikatu gabeko ondare-irabazien aurkikuntzari eta transferentzia-prezioen kontrolari zuzendu zaizkie.

“Iruzurra kontrolatzeko jarduerek etengabea izan behar dute, eta tresna jakin batzuek fiskalitate bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa lortzen laguntzen digute”, defendatu du Itziar Gonzalok.