Nafarroako Gobernuak, 2021eko Kontu Orokorrei buruzko Foru Legearen proiektua onartu du. Horren arabera, joan den urtean aurrekontu bateratuaren % 95,75 gauzatu zen, 5.064 milioi euroko gastu errealarekin.

Foru lege proiektu honek Kontuen Ganberaren nahitaezko irizpena du, eta, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko Foru Legea betez, Nafarroako Parlamentura igorri da behin betiko onar dezan.

Aurrekontuaren gauzatzearen % 95,75

Emandako datuen arabera, 2021ean Foru Komunitateko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen gastuen hasierako aurrekontua 4.870,52 milioi eurokoa zen, eta azkenean, hainbat aurrekontu-aldaketaren ondoren, 5.289,42 milioira igo zen, hau da, 418,90 milioiko gehikuntza, hau da, hasierako aurrekontua % 8,60 handitzea. Kopuru horren % 95,75 gauzatu da, hau da, 5.064 milioi euro.

Biztanleko gastu publikoa 719 euro gehitu da aurreko urtearen aldean, eta biztanleko gastu arruntak % 4,17.

Gainera, kapituluka gauzatzean, transferentzia arruntak 1.751,30 milioi eurokoak dira, eta guztizko gastuen zenbatekoari dagokionez okupatzen dute lehenik eta behin, % 96,32an egin baita, eta horien artean dago Estatuarentzako ekarpena, Hitzarmen Ekonomikoaren ondoriozkoa (534,93 milioi euro), edo toki-korporazioei egindako transferentziak (340,8 milioi euro).

Gastu soziala % 4 gehitu zen

Egikaritze-datuek erakusten dutenez, gizarte-gastuaren barruan (gizarte-babeseko eta -sustapeneko jarduerak eta lehentasunezko ondasun publikoak ekoizteko jarduerak barne) 2.784,1 milioi euro bideratu dira, hau da, 2021ean gauzatutako gastu osoaren % 54,97, hau da, % 4,01eko gehikuntza, eta osasuna, hezkuntza eta kultura izan da gastu handiena egin duen talde funtzionala (2.154 milioi €).

Zifra horien arabera, gauzatutako aurrekontuaren erdia baino gehiago honako jarduera hauetara bideratu da: osasuna, hezkuntza, kultura, gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapeneko zerbitzuak, pentsioak, beste prestazio ekonomiko batzuk, enplegua sustatzea, etxebizitza eskuratzea eta eraikuntza sustatzea.

Aurrekontu-egonkortasuneko helburuak

Finantza-iraunkortasuna bermatzeko eta Nafarroako ekonomiaren egonkortasuna indartzeko, Aurrekontuen Egonkortasunerako Helburuak ditugu. Ildo horretan, Saizek azaldu du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontu-betearazpenaren emaitza ez-finantzarioak 479,3 milioi euroko saldo positiboa ematen duela. Foru-sektore publikoko beste erakunde batzuk sartzen badira, bai eta kontabilitate nazionalaren berezko doikuntza- eta birsailkapen-eragiketak ere, saldo positibo hori 280,9 milioi eurotan uzten dute, hau da, BPGaren % 1,36ko superabita. Sektore publikoaren zorpetzea 465,4 milioi eurotan murriztu zen, 3.143,3 milioira iritsiz (BPGren % 15,19).

Next Generation funtsak

Nahitaez sartu behar dira Aurrekontuetan Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa abian jartzetik datozen funtsak, Next Generation EU berreskuratze-tresna bereziaren barruan, hazkundearen aldeko erreforma eta inbertsio jasangarriak egiteko.

Foru Komunitaterako Kapital Transferentziei dagokienez, 189,7 milioi eurokoak izan dira, hau da, % 842,43ko hazkundea 2020arekin alderatuta. Hazkunde garrantzitsu horren arrazoia Next Generation-EU Europako berreskurapen-tresnatik datozen funtsak jaso izana da. Bestalde, LGENF eta FEDER Europako baterako finantzaketa-programei dagozkien diru-sarrerek ere gora egin dute 2020ko zifrekin alderatuta, eta urte horretan izandako atzerakadatik berreskuratu da, koronabirusaren pandemiaren ondorioz inbertsio-proiektu horietako askoren garapena eta exekuzioa atzeratu egin baitira.

CPENek bide positiboa berreskuratu du eta bere historiako emaitza finkatu onenak aurkeztu ditu 8 milioirekin

Nafarroako Gobernuko sozietate publikoen matrizea den Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoak (CPEN) 2021eko urteko kontuak aurkeztu ditu, 7,7 milioi euroko emaitza positibo bateratuarekin, hau da, bere historiako emaitza bateratuen zifrarik onena. Horrela, CPENek 2018an eta 2019an aurkeztutako emaitza positiboen joera berreskuratu du, COVID pandemiak mundu osoan eragindako salbuespenagatik hautsia izan zena, eta enpresa-sektore publikoaren finantza-iraunkortasuna berresten du.

Era berean, taldeko kontu bateratuetan ikus daitekeenez, 2021eko diru-sarrerak 209 milioi eurokoak dira, aurreko urtekoak baino % 25 handiagoak, gehienak gizarte-suspertzetik eta jarduera ekonomiko orokorra berreskuratzetik eratorriak.

Egilea Admin