Nafarroako Foru Ogasunak (HFN) 2022ko zordunen zerrenda argitaratu du bere webgunean. Zerrenda horretan, 2021eko abenduaren 31n 325,2 milioi euro zor dituzten 663 zergapeko agertzen dira. Nafarroako Gobernuak prentsa-ohar baten bidez jakinarazi duenez, 2021ean argitaratutakoa baino 10 zordun gutxiago daude zerrendan, eta zor den zenbatekoa 5,3 milioi euro handiagoa da.

Guztira, aurreko urteko zerrendan agertzen ez ziren 39 zordun berri agertzen dira 2022ko zerrendan, eta 49k baja hartu dute hainbat arrazoirengatik, hala nola hartzekodunen konkurtsoa amaitzeagatik edo zorra 120.000 euro baino gutxiagora jaisteagatik edo geroratzeagatik. Zerga moten araberako azterketan, BEZak biltzen du zerrendan 119 milioi eurorekin agertzen direnen zor kopuru handiena. Ondoren, atzerapen-espedienteak agertzen dira, 56 milioiko zorrarekin eta 50,5 milioiko zehapenekin. Bestalde, jarduera-sektorearen araberako sailkapenean, eraikuntza/sustapena (220 zordun) eta merkataritza eta ostalaritza (154) dira Nafarroako Foru Ogasunarekin zorrik handiena dutenak.

Bi sektoreen arteko zorra 195 milioi eurokoa da, hau da, guztizkoaren % 60. Zordun motari eta bere helbideari dagokienez, horien % 78,3 pertsona juridikoak dira, eta % 92,7 Nafarroan bizi dira. Zordunen zerrenda argitaratuta, Nafarroako Foru Ogasunak bete egiten du Zergei buruzko Foru Lege Orokorraren 105 bis artikuluan xedatutakoa, bertan ezartzen baita 120.000 eurotik gorako zorrak dituzten pertsonak eta enpresak zerrendan sartzea, baldin eta etenda edo atzeratuta ez badaude. Zerrenda hau argitaratu aurretik, kide guztiei jakinarazi zaie sartzeko proposamena.

Egilea Admin