Auzitegi Goreneko Arlo Zibileko Salak auzi aurrejudiziala Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari helaraztea erabaki du, Adicaek lurzoru-klausulei buruz jarritako ‘makrodemanda’ dela eta.

Adicaeren ‘makrodemanda’, 101 banku eta kutxa espainiarren aurkakoa, bi instantzia judizialetan irabazi zen, hipoteka sinatu zenetik zoru klausulengatik bidegabe kobratutako zenbatekoak gehi interesak itzultzera kondenatu baitzituzten bankuak, abusuzkoak zirela iritzita, eta atzeraeragina erabatekoa izan behar zela ezarri zuten.

Erakundeek helegitea aurkeztu zuten Auzitegi Gorenean. Elkarteak Gorenaren epaia ekainaren 1ean izatea espero zuen arren, Gorenak hamar eguneko epea irekitzea erabaki zuen, aldeek Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari epaiketa aurreko arazo bat egitea komeni ote zen erabaki zezaten.

Hogei erakunde errekurritzailek baino gehiagok aurkeztu zituzten idazkiak, judizio aurreko arazoen planteamenduarekin ados zeudela adierazteko, Adicae judizio aurreko erabakiaren eskaeraren aurka zegoela adierazteko eta Fiskaltzak jakinarazi ondoren ez zuela beharrezkotzat jotzen epaiketa aurreko arazoa aurkeztea, Auzitegi Gorenak erabaki du epai aurreko erabaki-eskaerak egitea EBko Justizia Auzitegiari, lurzoru-klausulen aurkako ekintza kolektiboari dagokionez.

I. Salaren Osoko Bilkuraren autoak jasotzen duenez, Auzitegi Gorenak ez du justifikatuta aurkitu errekurtsoa jarri duten erakundeei epaiketa aurreko gaien planteamendua ukatzea, hainbat gai eztabaidagarri identifikatu baitituzte.

Auzitegi Gorenak azaldu duenez, Espainian denbora luzez zoru-klausulak erabiltzen dituzten edo erabili dituzten finantza-erakunde ia guztien aurka zuzentzen da ekintza kolektiboa, eta horrek milioika kontraturi eragingo lieke. Horren ondorioz, klausulak idatzi eta formulatu dira (nahiz eta interes-tasaren jaitsierari muga bat ezartzeko izendatzaile komuna izan), eta kontsumitzaile ertainaren kontzeptua “nekez” erabil daiteke.

Bukarazteko ekintza kolektiboan kontrol abstraktua lortu nahi da. Auzitegi Gorenak adierazi duenez, kontrol abstraktua epe luze batean aurrez ezarritako milaka klausularen gainean egin behar badute dozenaka finantza-erakundek, formulazioari dagokionez lege-aldaketen mende badaude eta kasu bakoitzean kontsumitzaileei eskaintzen zaien kontratu aurreko informazioa kontrastatzeko aukerarik ez badago, “Oso konplexua da ondorioztatzea antzeko klausulen gaineko gardentasun-kontrol unibokoa egin daitekeela”.

Egilea Andoni Beitia