Joan den asteartean, Merkataritzako Estatu Idazkaritzak laguntza-lerro bat deitu du landa-eremuetako merkataritza-jarduerari laguntzeko, eta beste bat merkatuetarako, hiri-gune komertzialetarako, merkataritza ez-sedentariorako eta merkaturatze-bide laburretarako, 75 milioi euro baino gehiagorekin.

Zehazki, landa-eremuetako merkataritza-jarduerari laguntzeko lerroak 15.023.500 euroko aurrekontu-zuzkidura du, eta landa-ekonomiaren lehiakortasuna, iraunkortasuna eta dibertsifikazioa hobetzea du helburu.

5.000 biztanle arteko udalerriek jaso ahal izango dituzte astearte honetan Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako deialdian ezarritako laguntzak. Gainera, probintziak eta uharteak probintzia- eta foru-aldundien, kabildoen eta uharte-kontseiluen bidez har daitezke, baldin eta proiektu-jarduketa planteatzen den udalerrietako biztanleriaren batez besteko sinplea 5.000 biztanletik beherakoa bada.

Hainbat udalerri biltzen dituzten eskualdeek ere jaso ahal izango dituzte onurak, baldin eta jarduera edo proiektua planteatzen den udalerrietako biztanleriaren batez besteko sinplea 5.000 biztanletik gorakoa ez bada, eta hainbat udalerri biltzen dituzten beste erakunde batzuek.

Gainera, udalerrien elkarteak eta udalerrien mankomunitateak ere sartzen dira, baldin eta jarduera edo proiektua planteatzen den udalerrietako biztanleriaren batez besteko sinplea 5.000 biztanletik gorakoa ez bada.

Hautagaiak hilabeteko epean aurkeztu ahal izango dira, deialdiaren laburpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Eskaera modu elektronikoan egingo da, Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez.

Hirigune komertzialak

Bestalde, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, merkatuei, hirigune komertzialei, merkataritza ez-sedentarioari eta merkaturatzeko bide laburrei laguntzeko laguntza-lerroak 60.494.350 euroko aurrekontu-zuzkidura du.

Laguntzen helburua da eduki teknologiko, berritzaile edo jasangarritasuneko planen eta proiektuen garapena finantzatzea, bai eta ekipamenduak hobetzekoa ere, bere barrutian dagoen merkataritza-sektoreari zuzenduak.

Laguntzak jaso ahal izango dituzte udalerriek, beren udalek ordezkatuta; probintziek eta uharteek, probintzia- eta foru-aldundien bidez; uharteetako kabildoek eta kontseiluek; udalerri bat baino gehiago biltzen dituzten eskualdeek edo bestelako erakundeek eta udalerrien mankomunitateek, baldin eta 100.000 biztanletik gorako udalerriek ez badute ordezkatzen mankomunitateko biztanleria osoaren % 60 baino gehiago.

Astearte honetan argitaratutako ebazpenaren laburpenean jasotzen denez, udalaz gaindiko onuradunek proiektu bakar bat aurkeztu beharko dute, hainbat udalerriri eragiten diena, eta proiektu hori gauzatzeaz eta justifikatzeaz arduratuko dira.

Hautagaiak hilabeteko epean aurkeztu ahal izango dira, deialdiaren laburpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Eskaera modu elektronikoan egingo da, Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez.

Egilea Andoni Beitia