Pandemiak bizkortu egin zuen, eta sektoreak txopan jarraitzen du. Etxea berritzeko industriako jarduera ehuneko zazpi puntu hazi da azken urtean. Partikularren heren batek baino gehiagok etxea eraberritu zuen 2021ean ( % 36), eta 2020an, berriz, % 29k. Erreformen batez besteko gastua 15.000 eurokoa izan zen. Gainera, aurrekontu handieneko proiektuak egin zituzten partikularrek ( % 10 altuenari dagokiona) 2020an 80.000 eurotik 100.000 eurora igo zuten inbertsioa 2021ean. Houzz eta Etxea diseinatzeko eta berritzeko online plataformaren urteko inkestaren datuak dira, Espainiako 1.200 inkestatuen erantzunetatik abiatuta egina.

Joera hori mantendu egiten da, oraingoz, 2022an, partikularren herenak baino gehiagok etxea berritu eta apaintzeko asmoa baitu aurten ( % 33k). 2019tik lehen aldiz, partikularrek planifikatutako gastua 8.000 eurora igo zen 2022an, 5.000 eurora 2021ean, hau da, % 60ko igoera. Aurrekontu handieneko proiektuak dituzten partikularrek ( % 10 handienekoak) 2022an 20.000 euro gastatzea aurreikusten dute berrikuntzetan.

Partikularrak prest daude beren etxeetan inbertitzeko, hornidura-kateko etenek produktuen eta materialen kostua handitu arren, eta horretarako hainbat finantzaketa-iturri aztertzen dituzte. Joera hori nabarmena da duela gutxi etxebizitza bat erosi dutenen artean, beren proiektuak finantzatzeko aurreko etxebizitza saltzeko eskudiruaren mende daudenen eta gastu ertain nazionala baino gehiago gastatzen dutenen artean, azaldu du Marine Sargsyan Houzzeko ekonomialariak. Azken etxebizitzen erosleak – Oraindik etxe berrira joan ez direnak edo duela urtebete baino gutxiago aldatu zirenak, 2021ean etxea berritu zuten partikularren % 18 – Gastu ertaina hirukoiztu zuen (45.000 euro), iraupen laburreko etxebizitzen jabeak – urtebete eta bost urte bitartean aldatu zirenak – Eta iraupen luzekoak – Duela sei urte baino gehiago, 12.000 euro eta 10.000 euro aldatu zirenak, hurrenez hurren – gaindituz.

Aurrezkiak, finantzaketa-iturri nagusia

Duela gutxiko etxebizitzen erosleek, aurrekontu handiagoko proiektuekin, 135.000 euro inbertitu zituzten, iraupen laburrekoek gastatutako 80.000 euroekin eta iraupen luzekoek gastatutako 45.000 euroekin alderatuta. Gastuan dagoen alde hori abian jartzen duten proiektu motarekin lotuta dago (handiagoa, batez beste hiru-lau gela), baita etxeko sistemen integrazioarekin ere, hala nola elektrizitatearekin eta iturgintzarekin.

Aurrezkiak dira oraindik ere finantzaketa-iturri nagusia erreforma-proiektuetako gastuei aurre egiteko ( % 83). Hala ere, erreformak banku-maileguen bidez finantzatzen dituzten partikularren kopurua ehuneko hiru puntu igo da ( % 9), eta proiektuak kreditu-txartelekin finantzatzen dituztenen proportzioa ehuneko bi puntu igo da ( % 8). Duela gutxiko etxebizitzen erosleek eta iraupen laburreko etxebizitzen jabeek aukera handiagoa zuten aurreko etxebizitza baten salmentatik eratorritako eskudiruaren mende egoteko ( % 19 eta % 12, hurrenez hurren), eta iraupen luzeko etxebizitzen jabeek, berriz, eskudiru gehiago zuten aurrezkien bidez 2021ean ( % 85).

Etxeko profesionalen eskaria hazi egin da: 2021ean, partikularrek profesionalen laguntza bilatu zuten erreformak egiteko ( % 94), eta aurreko urtean baino sarriago egin zuten ( % 85). Zehazki, eraikitzaileen laguntza izan zuten ( % 58), zazpi puntuko jauzia 2020arekin alderatuta ( % 49), eta ondoren zerbitzu espezializatuen hornitzaileak, argiketariak ( % 44) eta iturginak ( % 39). Iraupen laburreko etxebizitzen jabe gehienak prest zeuden laguntza profesionala kontratatzeko ( % 100), duela gutxiko etxebizitzen erosleak eta iraupen luzeko etxebizitzen jabeak baino ( % 94 eta % 91).

Barruko espazioak eraberritzea lehentasuna da hamar partikularretik ia bederatzirentzat. Bainugelak izan ziren gehien eraberritu ziren guneak, baina sukaldeen berrikuntzek eragin zuten gasturik handiena (14.000 euro), inbertsioa % 40 igo baitzen 2020arekin alderatuta. Eraberritzeko orduan, espazio ezagunenak logelak ( % 28), sarrerak, atariak edo harrera-lekuak ( % 21), egongelak ( % 20) eta jantokiak ( % 20) izan ziren.

Egilea Andoni Beitia