Enplegua gizarteratzeko eta giza garapenerako funtsezko tresna da. Nahikoa kalitatekoa denean, lana pertsonen potentziala, sormena, berrikuntza eta irudimena askatzea ahalbidetzen duen bitartekoa da. Funtsezkoa da giza bizitza produktiboa, erabilgarria eta esanguratsua izan dadin. Pertsonei bizimodua ateratzeko aukera ematen die, gizartean parte hartzeko bide bat da, segurtasuna ematen du eta duintasun-zentzua ematen die.

Enplegurako eskubide egonkor eta kalitatezkoa erabat garatzen laguntzeko, eta langileen enplegagarritasuna bermatzen eta enpresen eskakizunetara egokitutako langileen beharrizanak asetzen modu eraginkorrean lagunduko duen lan-merkatua eratzen laguntzeko, bai eta gizarte- eta lurralde-kohesioa bultzatzeko ere, enplegu-politikak kudeatuz eta hari agindutako lan-legeria betez, 2011n sortu zen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

Lanbideko Administrazio Kontseilua hamabost kidek osatzen dute -hirukoa, paritarioa eta erabakitzailea-: lan eta Enpleguko sailburua lehendakaritzan; Enpleguko sailburuordea lehendakariordetzan; eta hamabi kide; horietatik bik Eusko Jaurlaritza ordezkatzen dute, bostek EAEko sektore arteko enpresa-erakunde garrantzitsuenak ordezkatzen dituzte, eta gainerako bostek presentzia handiena duten sindikatuak ordezkatzen dituzte.

Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, KONFEKOOPek, adierazi du Lanbideren Administrazio Kontseiluaren egungo osaeran ez egoteak organo horretan ordezkaritza duen enplegu kooperatiboaren eredua urratzen duela, soldatapeko enpleguaren eremuko enpresaburuen elkarteek ez dutelako ordezkatzen enplegu kooperatiboa. Eta nabarmendu dute Kooperatiben Euskal Legeak, 156.1 artikuluan, Konfekoop gizarte-eragiletzat hartzen duela, Euskadiko kooperatibisten % 60 baino gehiago biltzen dituen erakundea baita.

Konfekoopek Lanbideren Administrazio Kontseiluan parte hartzea sektorearen aldarrikapen historikoa da. Gure presentzia ez da nahikoa erakunde-organoetan eta enplegu-politiken hitzarmen-organoetan. Bada garaia sektore gisa euskal ekonomiari eta gizarteari ematen diogun balioaren eta zuzendaritza-organoetan dugun presentziaren artean dagoen aldea ixteko», adierazi zuen Rosa Lavin KONFEKOOPeko presidenteak, erakundeak maiatzean egindako Batzar Nagusian.

Ekonomia biziki eraldatzen ari da lan-merkatua. «Orain arte Lanbideren Administrazio Kontseiluaren eraketari buruz egin diren interpretazioak lan-ereduen eskema klasiko edo mugatu batean oinarrituta daude. Eskema horrek ez du kontuan hartzen norberaren konturako lanaren prebalentzia gero eta handiagoa dela, ez eta kontratu-harreman batean oinarritzen ez diren enpleguak ere, hala nola enplegu kooperatiboa», ohartarazi dute KONFEKOOPetik, eta lan-merkatuetan gertatzen ari diren egungo aldaketak adierazi dituzte, lan-arloko segida-eredu berriak eta enplegu-mota berriak kontuan hartuta. Euskadiko Koooperatiben Konfederazioak kalitatezko enplegu inklusiboa defendatzen du, gure enpresek beren potentzial guztia garatu ahal izateko eta, gizartearekiko konpromisotik eta garapen iraunkorraren esparruan, nahi dugun eta merezi dugun oparotasuna emateko funtsezko tresna gisa.

Horregatik, azpimarratu dutenez, Lanbideren Administrazio Kontseiluak aniztasun hori islatu behar du bere osaeran, betiere hirupartismoaren funtsezko printzipioa errespetatuz. Ekonomia ordezkatzen duten erakundeek lankidetza publiko-pribatuko guneetan parte hartzeko aukera izan behar dute. Zentzu horretan, Lanbidetik datozen politika publikoek sektore horretan parte hartu behar dute.

Egilea Andoni Beitia