EAEko batez besteko ordainsaria 2.051 eurokoa izan zen 2021ean, eta maximo historiko berri batera iritsi zen, nahiz eta Euskadin erosteko ahalmena duela bost urte baino % 1,5 txikiagoa izan, Euskadiko Soldatei buruzko VIII. Adecco Monitorearen arabera.

Estatuko batez bestekoarekin alderatuta (1.751 euro), EAEko batez besteko soldata % 17,1 handiagoa izan zen, ranking autonomikoko bigarren soldatarik altuena. Alde horrek esan nahi du euskal autonomian batez besteko soldatapeko batek 10 hilabete pasatxotan Estatuko batez besteko langile batek urte oso batean kobratzen duen gauza bera hautematen duela.

2021ean, EAEko batez besteko soldata % 5,1 igo zen urte batetik bestera, hau da, hilean 79 euro irabazi ziren, eta, aldi berean, Estatuko batez besteko soldata % 6,6 igo zen.

Ikerketaren arabera, inflazioa deskontatuz gero, datua aldatu egiten da, eta kontuan hartuta 2021ean kontsumoko prezioak % 3,1 hazi zirela Euskadin, horrek “batez besteko soldataren igoeraren erdia baino gehiago neutralizatu zuen, eta, beraz, erosteko ahalmenaren hobekuntza % 1,9koa baino ez zen izan”. Hala ere, EAEko batez besteko soldata erosteko ahalmenaren hazkunderik handiena izan zen 2009tik.

Hala ere, horrek ez du esan nahi 2016 eta 2021 artean batez besteko soldata erosteko ahalmenean % 1,5eko aldakuntza metatu negatiboa izango ez denik; horrek esan nahi du Estatuko batez bestekoak ( % -0,2) baino zazpi aldiz galera negatiboagoa izan dela.

Soldata deziletan aztertuz gero, ikusten da Euskadin gutxien kobratzen duten soldatapekoen % 10ek hilean 562 euroko batez besteko ordainsaria duela, eta soldata altuagoak dituztenen % 10ek, berriz, hilean 5.012 eurokoa, hau da, soldata txikienak baino 8,9 aldiz handiagoa. Nazioan, harreman hori 9 aldiz handiagoa da.

Sektoreka, 2021ean, EAEko batez besteko soldatak gora egin zuen industrian (+%5,8), eraikuntzan (+%3,2) eta zerbitzuetan (+%4,9). 2021eko batez besteko soldatak hiru sektoreetako 2016koekin alderatuz gero, antzeko igoerak ikusten dira hiru kasuetan: industrian, batez besteko soldatak % 5,5eko igoera izan zuen azken bost urteetan; eraikuntzan, % 4,3; eta zerbitzuetan, % 6.

Egilea Andoni Beitia