Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak, Ihobek, eta Lehiaren Euskal Agintaritzak (LEA/AVC) lankidetza-esparru bat ezarri dute, 2026ra arte Euskadin garapen ekonomiko jasangarria bultzatzeko baterako hainbat jarduera ekarriko dituena.

Abiaraziko dituzten ekintzak eta proiektuak bat etorriko dira Euskadiko Itun Berdearekin, hau da, Eusko Jaurlaritzak sustatutako eredu ekonomikoarekin. Eredu horrek “hainbat esparru lerrokatzen ditu helburu berarekin: Euskadiren garapen justua eta iraunkorra”, azaldu dute bi erakundeek.

Ingurumena eta lehia defendatzeko lankidetza-hitzarmena sinatu dute ostegun honetan Alba Urresola Lehiaren Euskal Agintaritzako presidenteak eta Alexander Boto IHOBEko zuzendari nagusiak.

Helburu “argi eta garbi desberdinak” izan arren, bi erakundeek ingurumenaren eta gaikako lehiaren ikuspegi bikoitzetik aztertuko dituzte honako hauek: Europar Batasunetik datozen planteamendu estrategiko eta legegile berrien inplikazioak, merkatu librearen aseguru-erregulazioaren eta ingurumena babesteko eta jasangarritasuna sustatzeko ekintza-printzipioen arteko artikulazio egokia, arauen zaintza eta ezagutzaren sorrera edo kontratazio publikoaren arloko kasu praktikoen sorrera.

Gainera, LEAk eta Ihobek ingurumenari eta eskumenari buruzko prestakuntza emango dute, erakunde bakoitzeko teknikariek sinergiak sortzeko garrantzitsuak izan daitezkeen gaiak identifikatzeko beharrezko ezagutzak izan ditzaten. Bi erakundeek, halaber, informazio-argitalpenak egin ahal izango dituzte elkarrekin, eta elkarri laguntza teknikoa eman ahal izango diote arau-txostenak egiteko.

Erronkak

Lehen ekintza-plana 2022 eta 2023 urteetarako ezarri da, eta, besteak beste, Europako Itun Berdearen eta merkatu- eta lehia-askatasuna bermatzeko esparruaren inguruan araudia zaintzea eta ezagutza sortzea aurreikusten du, euskal enpresa-sarearentzat izan ditzaketen inplikazioak eta erronkak hautemateko.

Bestalde, prestakuntza-saioak antolatuko dituzte bi erakundeetako langileentzat. Lehiaren Euskal Agintaritzak herri-administrazioaren jardunetik lehia askea bermatzeko gakoei buruzko saio bat emango die Ihobeko eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordetzako langileei. Era berean, ingurumenaren ikuspegitik “gaitzesgarriak” diren jarduketei lotutako lehia desleialeko gertakariak detektatzeko eta eteteko baterako ekintza-prozedura bat definituko da.

Ihobek eta LEA/AVCk sinatutako akordioa, lau urteko indarraldiarekin, bat dator Euskadiko Itun Berdearen helburuekin. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak sustatu du itun hori, eta “enplegua sortzen duen suspertze ekonomikoa bizkortzea du helburu, eraldaketa digitala, ekologikoa eta soziosanitarioa balioa sortzeko aukera lehiakor gisa hartuz”, azaldu dute.

Egilea Andoni Beitia