Zerga Agentziak errenta baxuko langileei, autonomoei eta langabeei zuzendutako 200 euroko txekearen 60.000 eskaera baino gehiago jaso ditu eskaera egin den lehen egunean, Ogasun Ministerioko iturriek Europa Press albiste agentziari jakinarazi diotenez.

Ostiral honetako 17: 00ak arte, 60.790 eskaera aurkeztu dira Gobernuak onartu berri duen Errege Lege Dekretuan jasotako 200 euroko laguntza jasotzeko, Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko.

Guztira, Gobernuak aurreikusi du 540 milioi euro bideratuko dituela 200 euroko laguntza horretara; ordainketa bakarra izango da, eta Gobernuak aurreikusten du 2,7 milioi pertsonari emango diela onura. Eskaera Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Egoitza Elektronikoan aurkeztu behar da, inprimaki elektroniko bat beteta 2022ko irailaren 30a baino lehen. Inprimaki horretan, nahitaez, eskatzailearen eta etxean bizi diren pertsonen identifikazio-datuak eta helbidea agertu beharko dira, bai eta laguntza ordaintzeko harremanetarako telefono bat eta banku-kontuaren zenbakia ere.

Errege Dekretuak ezartzen du eskatzaileek irailaren 30era arteko epea dutela laguntza eskatzeko, eta Zerga Agentziak hurrengo hiru hilabeteetan egin ahal izango dituela ordainketak. Hala ere, Ogasunak ziurtatzen du laguntzaren izapidetzea ahalik eta arinen egiteko lanean ari direla, eta, horretarako, aldez aurretik Agentziak beste erakunde batzuei eskatu dien nolabaiteko kontraste-informazioa behar dela.

Formularioa aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabeteko epean ordainketa egin ez bada, eskabidea ezetsi egin dela ulertu ahal izango da. Ustezko ezespen horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkeztu ahal izango dira, Tributuei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrean aurreikusitako moduan.

Laguntza hori jasotzeko, onuradunek 2021ean bizikideek jaso zituzten errenten batura 14.000 eurotik beherakoa den eta, ohiko etxebizitza kenduta, 43.196,40 eurotik gorakoa ez den etxekoen unitateetan bizi behar dute.

Diru-sarreren eta ondarearen zenbaketa batera egingo da, eta kontuan hartuko dira 2022ko urtarrilaren 1ean onuradunarekin etxebizitza berean bizi diren pertsona guztiak, baldin eta elkarrekin lotuta badaude ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko afektibitate-harremanaren bidez, gutxienez bi urte lehenago, edo hirugarren mailarainoko ahaidetasunagatik, ahaideak barne, aurrekoetako edozeinekin, bai eta aurreko edozein familia-helbururekin eta adopzio iraunkorrarekin batera bizi diren beste pertsona batzuk ere.

Igoera bermatuta inflazioaren ildotik

Onuradunek Espainian izan behar dute legezko eta benetako bizilekua, errege lege-dekretua indarrean sartzen den egunean, ekainaren 27tik aurrera, eta gutxienez aurreko urtean eduki behar dute egoitza hori etengabe eta etenik gabe. Laguntza horretatik kanpo geratzen dira jada Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera kobratzen dutenak edo Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko eta Erregimen Berezietako edo Estatuko Klase Pasiboen Erregimeneko pentsioak jasotzen dituztenak.

Kolektibo horietarako, Errege Lege Dekretuak neurri zehatzak aurreikusten ditu, hala nola, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera edo kotizazio gabeko pentsioak % 15 handitzea luzatzea, eta horrek urtean 200 eurotik gorako igoerak dakartza. Eta, kotizaziopeko pentsioen kasuan, Gobernuak igoera bermatzen du inflazioaren ildotik, erosteko ahalmena murrizten ez dela bermatzeko.

Ogasun Ministerioak ohar baten bidez azaldu duenez, formularioa astearen amaieran argitaratzea erabaki izanaren arrazoietako bat da aldez aurretik tarte bat ematea ‘Gako’ sisteman alta emanda ez dauden eta ziurtagiri elektronikorik ez duten eskatzaileei, alta izapide erraz hori Internet bidez edo bideo-deika egin dezaten, joan-etorriak saihestuz, edo Agentziaren bulegoetan edo beste erakunde publiko batzuetan. Gogoan izan behar da NANaren datuak eta telefono mugikorraren zenbaki bat soilik aurkeztu behar direla ‘Giltzarria’ n alta emateko.

Izapide horri buruz behar den informazio guztia, bai eta 200 euroko laguntzari dagokiona ere, liburuxketan eta azalpen-bideoetan jasoko da, eta Agentziaren webgunean argitaratuko dira. Era berean, laguntzari buruzko ohiko galderen bloke espezifiko bat eskuragarri dago webgunean, eta hori guztia informazio-kartelekin osatuko da lurralde osoko bulegoetako jendearentzako arreta-guneetan.

Egilea Andoni Beitia