Repsolek mozkina bikoiztu egin du, 2.539 milioiraino

Repsolek 2.539 milioi euroko irabazi garbia izan zuen urteko lehen seihilekoan, aurreko ekitaldiko aldi bereko 1.235 milioi euroko irabaziak bikoiztu ondoren, hidrokarburoen eta fintzearen marjinen prezioen gorakadak bultzatuta.

Aurtengo lehen seihilekoa nazioarteko testuinguru aldakor batek markatu zuen, Errusiak inbaditu ondoren Ukrainako gerrak eragindako tentsioek baldintzatuta. Tentsio horien ondorioz, lehengaien prezioak igo egin dira munduko merkatuetan.

Hala, Brent gordinaren kotizazioa % 66 igo zen aldi horretan, 2021aren aldean, eta upeleko 107,9 dolarretan kokatu zen batez beste lehen seihilekoan; Henry Hub gasarena, berriz, 6,1 dolarretan kokatu zen batez beste MBtu bakoitzeko, 2021eko urtarriletik ekainera bitartean baino % 118 gehiago. Bestalde, fintzeko marjinaren adierazlea 15,5 dolarretan kokatu zen seihilekoan.

Repsolen ekainera arteko emaitza garbi doitua, negozioen martxa espezifikoki neurtzen duena, 3.177 milioi eurokoa izan zen, eta nazioarteko negozioaren ekarpena % 56 ingurukoa izan zen, zeinaren adierazle nagusia Esplorazioa eta Ekoizpena arloa izan zen, bere jarduera guztia Espainiatik kanpo garatzen baitu.

Ohar batean, energetikoak adierazi zuen irabazi garbien zifra horrek, 2021ean lortutako 2.499 milioi euroko irabaziekin batera, partzialki konpentsatzen dituela 2019ko eta 2020ko ekitaldiak, “7.100 milioi eurotik gorako galera handiak batu baitzituzten, zero emisio garbi izateko aktiboen doikuntzen eta pandemia sanitario globalaren ondorioz”.

Emaitza garbiaren ia erdia -1.206 milioi euro- konpainiak Espainiarako erreserba estrategiko gisa gordetzen dituen inbentarioen kontabilitate-balorazioari zegokion.

Repsolek azpimarratu zuen inbentario horiek handitu egin direla azken hiruhilekoan, eta hornidura bermatzeko gaitasuna indartzen dutela, baita osasun pandemia eta Ukrainako gerra hasi zirenetik mundu osoan bizi diren egoera hegazkorretan ere.

Partida horren igoera garrantzitsu hori hirukoiztu egin zen aurreko urteko lehen sei hilabeteekin alderatuta, hidrokarburoen eta eratorrien prezioen gorakadak eraginda, batez ere Ukrainaren inbasioak eragindako tentsioek baldintzatuta.

Era berean, Europako negozio-ingurunearen ezegonkortasunak, sektoreak erantzundako neurriekin kontinenteko erregulazio-presioari gehituta – Adibidez, 2035etik aurrera errekuntza-motorra duten autoak Europar Batasunean saltzea debekatzea –, eta horrek taldeko findegien epe luzeko errentagarritasunean eta lehiakortasunean duen eraginak, konpainiak bere fintze-aktiboen kontabilitate-balioaren narriaduragatiko hornidurak erregistratzera eraman du, zehazki, 1.8milioi euro.

Zorra gutxitzea

Antonio Brufau buru duen konpainiaren zor garbiari dagokionez, ekaineko itxieran 5.031 milioi eurokoa izan zen, aurreko hiruhilekoaren amaieran baino 869 milioi euro gutxiago. Bestalde, likidezia 9.380 milioi eurokoa izan zen, epe laburreko zorraren epemugak 3,9 aldiz estaltzeko adinakoa.

Taldeko kontseilari delegatuak, Josu Jon Imazek, taldeak “Espainiarentzat enplegua eta inbertsioa sortzen jarraitzeko, eraldatzeko eta zero emisio garbi izateko egiten duen ahalegina nabarmena izaten ari dela” azpimarratu zuen.

“Konpromiso hori erantzukizunez hartzen dugu, gizarteari laguntzen ari garen bezala, gure bezeroei laguntzen, une zail batean eta aldi berean, hornidura bermatuz. Hori guztia, nahiz eta nazioarteko testuingurua zalantzazkoa den eta galera handiak dakartzan pandemia bat gainditzen hasi berri garen “, gaineratu zuen.

Era berean, Repsolek 2021-2025 aldirako plan estrategikoan aurreikusitako inbertsio guztien % 40 baino gehiago bideratuko du.
19.300 milioi euro (19.300 milioi euro) eman dizkio Iberiar Penintsulari, zerga-arloan, 5.324 milioi euro 2022ko lehen seihilekoan.

Negozio-arloen arabera, Esplorazioa eta Ekoizpena 1.678 milioi euroko emaitza izan zuen, konpainiak lortutako guztizkoaren erdia baino gehiago.

Era berean, nazioarteko testuinguruak eragin handia izan zuen industria-arloan, 1.393 milioi euroko emaitza lortu baitzuen. Repsol negozio horren eraldaketaren aldeko apustua egiten ari da, fintzeko jardueran 612 milioi euroko emaitza garbia izan baitzuen 2020an eta 2021ean.

Zehazki, fintzeko marjinaren adierazlea hondoratuta egon zen joan den ekitaldi osoan eta aurtengo lehen hiruhilekoaren zati batean, erregaien eskariaren murrizketak eraginda. Bigarren hiruhilekoan egoera hori murriztu egin zen, eskaintza ez baitzen nahikoa izan gasolioen, gasolinen eta hegazkingintzako kerosenoaren eskariari erantzuteko, eta horrek prezioak igotzera bultzatu zituen mundu osoan.

Ingurunearen aldakortasun hori azken asteetan fintze-marjinaren adierazlea zuzentzean geratzen da agerian, digitu bateko mailan baitago, seihilekoan batez beste upeleko 15,5 dolarren aldean, edo bigarren hiruhilekoan upeleko 23,3 dolarren aldean.

Erregaien salmentan beherapen garrantzitsuek eragina izan dute

Prezioen igoera horretan, Repsolek adierazi zuen Europar Batasuneko fintzeak bizi duen egoera endemikoak ere lagundu zuela; izan ere, haren ahalmena % 10 baino gehiago murriztu da azken hamarkadan, 24 instalazio itxi ondoren, batez ere errentagarritasun eta ziurgabetasun erregulatzaile txikiko ingurune batengatik. Aitzitik, gasolinaren, dieselaren eta kerosenoaren kontsumoak % 1,3 egin du gora aldi berean.

Merkataritzaren eta Berriztagarrien arloari dagokionez, bertako gasolindegietan erregaien salmentan izandako beherapen garrantzitsuek eragina izan zuten; izan ere, ekainaren amaieran, 150 milioi euro baino gehiago aurreztu zituzten bezeroek, eta zifra horrek eragina izan zuen Espainiako gasolina-zerbitzuguneen emaitzan, bigarren hiruhilekoan ez baitzuten etekinik lortu.

Era berean, Repsolek adierazi zuen elektrizitatearen eta gasaren txikizkako merkatuko prezioen testuingurua negozio horretako 1,5 milioi bezeroentzat izaten ari den ondorioak arintzen saiatu dela, eta horrek alorrak galerak eragin zituela.

Karbono-berriztagarrien eta -behe belaunaldiaren negozioari dagokionez, emaitzak hobetzen jarraitu zuen, bere sortze-ahalmenaren pixkanakako hazkundeari esker. Aldi horretan, taldeak Repsol Renovablesen % 25 saltzea erabaki zuen, 905 milioi euroren truke, konpainiaren berriztagarrien negozioa 4.383 milioi eurotan balioesten duen eragiketa batean, zorra eta minoritarioak barne.