Gizarte Segurantza 69.051 milioira iritsi da kotizazioengatik

Gizarte Segurantzako kotizazioen diru-sarrerak % 8,4 hazi dira urteko lehen sei hilabeteetan 2021eko ekitaldikoekin alderatuta (5.325 milioi euro gehiago), 69.051 milioi euroraino, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak ostiral honetan emandako datuen arabera.

Horrela, gizarte-kotizazioengatiko diru-sarreren hazkundeak azken 15 urteetan lortu du maximo historikoa, urtarriletik ekainera metatuan, 2007aren atzetik bakarrik, enplegu-sorrera handiko ekitaldia baita.

Pandemiak eragin ez zuen azken ekitaldiko datuekin alderatuta (2019), kotizazioen igoera % 12,7koa izan da, hau da, 7.755 milioi euro gehiago. “Enpleguaren igoerak Gizarte Segurantzako kotizazioengatiko diru-sarrerak bultzatzen jarraitzen du”, adierazi du José Luis Escrivak zuzentzen duen Ministerioak.

Gainera, kotizazioen hazkundeak urtarriletik ekainera bitarteko aldiko pentsio-gastuaren hazkundea bi puntu baino gehiagotan gainditzen du, eta horrek sistemaren defizita murrizten laguntzen du.

Oro har, Gizarte Segurantzaren kontuek 10.511 milioi euroko saldo positiboa izan dute 2022ko ekainaren 30ean. Zifra hori eragiketa ez-finantzarioengatik aitortutako 93.512 milioi euroko eskubideen ( % 11,2ko igoera erakusten dute) eta 83.001 milioiko obligazio aitortuen (urte arteko % 3,3ko hazkundea) arteko diferentziatik lortzen da.

Kutxari dagokionez, sistemaren bilketa likidoa 92.432 milioi eurora iritsi da, % 11,5eko gehikuntzarekin aurreko ekitaldiarekin alderatuta; ordainketek, berriz, % 3,4ko igoera izan dute, 82.907 milioiraino.
Enplegatuen eta langabeen kotizazioa

Kotizazioengatiko diru-sarreren igoera landunen kotizazioengatiko diru-sarreren bilakaerak eragin du, enpleguaren dinamismoa islatzen baitu, eta % 9,7ko urte arteko hazkundea izan dute, 64.832 milioi eurora iritsi arte (5.736 milioi euro gehiago); langabeen kotizazioek, berriz, % 8,9ko murrizketa izan dute (411 milioi euro gutxiago), horien kopuruaren jaitsieraren ondorioz.

Bestalde, Gizarte Segurantzatik jasotako transferentziak 23.858 milioi eurokoak izan dira, urte arteko % 20ko igoerarekin. Partidarik esanguratsuena Estatutik eta erakunde autonomoetatik jasotako transferentziei dagokie; guztira, 21.645 milioi euro ( % 22,1 gehiago).
Pentsioak eta kotizaziopeko prestazioak

Gastuaren aldetik, familientzako eta erakundeentzako prestazio ekonomikoak 77.563 milioira iritsi ziren, 2021eko aldi berean baino % 3,9 gehiago. Zifra hori Gizarte Segurantzako sisteman egindako guztizko gastuaren % 93,5 da. Partidarik handiena, 71.108 milioi, pentsioei eta kotizaziopeko prestazioei dagokie, % 3,6ko igoerarekin.

Pentsioen gastua baino altuagoa

Kotizaziopeko arloaren azterketa xehatu batean, pentsioen gastua (ezintasun iraunkorra, erretiroa, alarguntasuna, zurztasuna eta senideen aldekoa) % 6,3 handitu da 62.011 milioi euroraino, pentsiodunen kopurua handitu egin delako ( % 0,8), batez besteko pentsioa handitu delako ( % 5,5) eta pentsio kontributiboak % 2,5 handitu direlako, lege berria betez.

“Horrela, kotizazioengatiko diru-sarreren aurrerapen-erritmoa pentsioen gastuarena baino ehuneko bi puntu handiagoa da”, azaldu du Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak ohar baten bidez.

Aldi baterako ezintasuneko sorospenei dagokienez, gastu osoa % 7 handitu da aurreko urteko aldi beraren aldean, 6.717 milioi eurora iritsi arte; aldiz, jaiotzagatiko eta adingabea zaintzeagatiko prestazioak, bularreko haurraren zaintzako erantzunkidetasuna, haurdunaldiko eta edoskitzaro naturaleko arriskua eta minbizia edo beste gaixotasunen bat duten adingabeen zaintza % 15,6 igo dira urte batetik bestera, 1.854 milioira iritsi arte.

Kotizaziorik gabeko pentsioak eta prestazioak, kotizaziopeko pentsioen minimoengatiko osagarriak barne, 6.454 milioi eurora iritsi dira, aurreko ekitaldiko aldi berean baino % 7,4 gehiago; izan ere, aurreko ekitaldian, besteak beste, gutxieneko pentsioen eta kotizazio gabeko pentsioen % 3ko errebalorizazio orokorra jaso zen.

Zenbateko horretatik, kotizazio gabeko pentsioetara eta gutxieneko osagarrietara bideratzen da 4.304 milioi ( % 2,8 gehiago), baita sorospenetara eta bestelako prestazioetara ere 2.151 milioi; horietatik 2.023 milioi Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari eta familia-prestazioei dagozkie, aurreko urtean baino % 18,2 gehiago, prestazio-kopurua handitu delako eta prestazioa % 15 gehitu delako aldi baterako, apiriletik aurrera.