Espainiako Bankuak isuna jarri dio Gloval Valuation enpresari

Espainiako Bankuak 150.000 euroko isuna jarri dio Gloval Valuation tasazio-sozietateari, eta 5.000 eurokoa kontseilari eta finantza-zuzendari bati, Joaquín Elizagari, Hipoteken merkatua arautzen duen martxoaren 25eko 2/1981 Legean tipifikatutako arau-hauste oso larri bat egiteagatik.

Gainbegiraleak azaldu duenez, arau-haustea administrazio-antolamenduan, antolamendu teknikoan edo langile-antolamenduan edo barne-kontroleko prozeduretan akatsak izatean datza.

Gainera, adierazi duenez, gabezia horiek direla eta, ez da ziurtatuta geratu Gloval Valuationek eta Elizagak zer gaitasun duten higiezinen merkatuaren egoera eta baldintzak ezagutzeko, aplikatzekoak diren balorazio-arauak uniformeki betetzeko, akziodunekiko edo bezeroekiko independentzia profesionala izateko, edo beren zerbitzuko profesionalek dituzten bateraezintasun-betebeharrak kontrolatzeko.

150.000 euroko zenbatekoa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 85. artikuluan aurreikusitako % 40ko murrizketak aplikatu ondoren ateratzen dena da. Artikulu horretan, zehapenaren zenbatekoaren % 20ko murrizketak jasotzen dira, gutxienez, arau-hausleak bere erantzukizuna onartzen badu edo ebazpena eman aurretik borondatezko ordainketa egin badu.

Murrizketa horiek ez zaizkio aplikatu Elizagari ezarritako 5.000 euroko zehapenari. Gloval Valuation-i jarritako isuna irmoa da administrazio-bidean, eta Elizagari jarritakoa, berriz, irmoa baino ez da.