Laboral Kutxak 65 milioiko irabaziak lortu ditu 2022an

Laboral Kutxak 65 milioi euroko mozkin garbiak lortu ditu 2022ko lehen seihilekoan, hau da, aurreko ekitaldiko aldi berean baino % 25 gehiago.

Laboral Kutxak ohar batean nabarmendu duenez, “Ziurgabetasunez betetako testuinguru ekonomiko batean eta agertoki-aldaketa izugarri batek moteldutako hazkunde ekonomiko batean lortutako” emaitzez gain, bere negozio-adierazle nagusiek “lehiakortasun-posizio nabarmena islatzen dute”.

Horrela, kaudimenari dagokionez, % 21,14ko CET1 ratioak erakundea “liderra da bere erreferentziazko merkatuan” eta, era berean, % 64,10eko LTD ratioak “likidezia posizio lasaia” adierazten du.

Gainera, berankortasun-tasak behera egiten jarraitu du urteko lehen sei hilabeteetan, % 2,58ra iritsi arte, eta baliabide propioen gaineko errentagarritasuna (ROE) % 6,35era iritsi da.

Interesen marjinari dagokionez, adierazle hori 121,2 milioi eurotan kokatu da, hau da, % 1eko gutxitzea 2021eko ekainarekin alderatuta, baina hori konpentsatu egin da zerbitzuengatiko diru-sarreren kapituluaren % 10eko igoerarekin; horrela, entitateak % 2,6ko hazkundea lortu du bere negozioaren oinarrizko marjinan, eta 185,4 milioi eurora iritsi da.

Bestalde, marjina gordina % 3,9 jaitsi da, merkatuek 2021aren aldean izan duten bilakaerak oztopatuta, eta horrek dibidenduei zein erakundearen inbertsioen balorazioari eragin die.

Lehen seihileko honetako gastuak eta amortizazioak 10,2 milioi gehiago izan dira, % 9 gehiago, batez ere ordutegiak eta baliabideak zabaltzeko erabakiaren ondorioz.

Hornidura, saneamendu eta bestelako narriaduretarako zuzkiduren kapituluak ez du ia aldaketarik izan; beraz, Laboral Kutxaren kreditu-zorroak ez du narriadura-zantzurik erakutsi, eta 2020an eta 2021ean covid-19ak eragin ditzakeen kontingentziei aurre egiteko egindako 100 milioi euroko ezohiko hornidura ez da erabili behar izan.

Berankortasun-tasa jaistea

Era berean, entitateak berankortasun-tasaren jaitsiera izan du, % 2,58koa, hau da, oinarrizko 45 puntuko murrizketa organikoa 12 hilabetean.

Gordailuen eta balantzean dauden kredituen arteko erlazioak, gainera, “Likidezia-egoera lasaia” ematen dio kutxari, % 64,10eko ratioarekin; LCR epe laburreko likidezia-adierazleak, berriz, erakundeak epe motzeko bere betebeharrei erantzuteko duen gaitasuna % 346koa da.

Laboral Kutxak kudeatutako bezeroen aurrezkiaren bilakaera nabarmen hazi da, 28.500 milioi eurotik gorakoa izan baita, aurreko urteko aldi beraren aldean % 3,4ko igoerarekin.

Balantzetik kanpoko baliabideen atalean, entitateko bezeroek inbertsio-funtsak hobetsi dituzte aurrezkia bideratzeko; horrela, seihilekoan erregistratutako harpidetza garbiak % 5,2 izan dira 2021aren amaierako ondarearekin alderatuta, sektorearen batez bestekoa ( % 1,9) baino askoz ere gehiago.

Kreditu-inbertsioari dagokionez, guztira 15.614 milioi eurora iritsi da, % 3,4ko hazkundearekin urte arteko konparazioan, batez ere enpresa-segmentuaren finantzaketa-jardueraren intentsitatearen ondorioz.

Ildo horretan, familien finantzaketak ere gora egiten jarraitzen du, saldo guztiak % 1,1 hazi baitira, eta hipoteka-maileguen kasuan, berriz, % 0,9.

Aseguruen negozioan, Laboral Kutxaren primak guztira 97,2 milioi eurokoak izan dira lehen seihilekoan, 2021aren aldean % 1,2 gehiago.