1.500 milioi justizia egiteko

2022-2028 Justizia Plan Estrategikoak 1.500 milioi euroko inbertsioa izango du, eta Euskadiko 3.000 profesional baino gehiagori eragingo die. Operadoreekin lankidetzan garatua
Helburua Euskal Autonomia Erkidegoko Justiziaren zerbitzu publikoaren kudeaketa eta prestazioa “eraldatzea eta hobetzea” da, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak azaldu duenez, proiektuak 2019ko azken hiruhilekoan, 2020an eta 2021ean eta 2022ko lehen hilabeteetan egindako azterketaren hausnarketak eta ondorioak jasotzen ditu, Euskadin justiziaren eremuan epe ertainean egin beharreko jarduketak modu estrategikoan diseinatzeko.

“Plan hau amaitzean, justizia-zerbitzu publikoa duen Euskadi bat irudikatzen dugu, herritarrek, bertako langileek eta gainerako eragile juridikoek eta administrazioek atsegina, eskuragarria, fidagarria, bizkorra, gardena eta eraginkorra izan dadin”, adierazi du Beatriz Artolazabal sailburuak.

Artolazabalek adierazi duenez, helburu nagusi hauek ditu: “Egoera ahulenean dauden kolektiboei babes berezia ematea, justizia-administrazioaren erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak bermatzea, eztabaidak konpontzeko bitarteko egokiak garatzea eta antolaketa-eredu bat ezartzea, pertsona motibatuetan, kudeaketaren hobekuntzan eta justizia digital guztiz operatiboan oinarrituta”.

Justizia arinagoa

Horretarako, Justizian gaur egun egiten den inbertsioa sendotzea aurreikusten dute, “Estatuko herritar bakoitzeko handiena, plan hau indarrean dagoen bitartean 1.500 milioi euroak gaindituz”.

2022-2028 epealdirako Justizia Plan Estrategikoak XII. legegintzaldiko Gobernu Programa betetzen du, ‘Euskadi martxan’, zeinak, Gobernu Kontseiluaren 2020ko urriaren 13ko akordioaren bidez onarturik, Jaurlaritzak herritarrekin hartutako konpromisoak betetzeko abian jarri behar dituen ekimenak jasotzen baititu.

Jarduera arloak garatzen dituen hiru konpromisoetan,
Justizia 26 ekimen aurreikusten dira, neurri handiagoan edo txikiagoan, aurkeztu berri den planean eragiten dutenak eta bertan sartuta daudenak. Bereziki, 97. konpromisoaren 1. ekimenean aurreikusten da “Justizia Plan Estrategiko bat onartzea, pertsonengan oinarritutako justizia arinagoa, eraginkorragoa eta digitalizatuagoa eraikitzeko parametroak ezarriko dituena”.

Dokumentu berriak datozen zazpi urteetan hamar ildo estrategikotan egin beharreko lana zehazten du, eta, besteak beste, honako konpromiso hauek hartzen ditu: pertsona ahulenen kolektiboak gehiago babesten dituzten zerbitzuen garapen egituratua; eta eraikin judizialak, instalazio eta baliabide material seguruagoak, eskuragarriagoak, jasangarriagoak, funtzionalagoak eta erosoagoak.

Era berean, honako hauek lortu nahi ditu: espediente judizial elektroniko erabat ezarria eta funtzionala, komunikazio telematikoa gainerako eragile juridikoekin, izapide digitalen garapen progresiboa egoitza judizial elektronikoaren bidez, eta bideokonferentzia.

Ez da plan utopikoa

Era berean, aurrera egin nahi da justizia “ulergarrian, azkarragoan eta aurreikusgarriagoan – Itxuraz berdinak diren kasuetarako konponbide desberdinak eskaintzen ez dituenean- edo justizia errestauratiboaren eta eztabaidak konpontzeko bitarteko egokien aplikazioan jauzi kualitatibo eta kuantitatiboa gertatzeko beharrezkoak diren egiturazko baldintzen sorreran.

Eusko Jaurlaritzak zehaztu duenez, covid-19ak eragindako mundu mailako pandemiak Plana egiteko prozesua bezalako garaiak aldatu baditu ere, haren garapenean lagundu ahal izan dute Justizia Sailburuordetzako (JEB), Epailetzako, Fiskaltzako, Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeko (AMEE), Kudeaketa, Izapidetze eta Laguntza kidegoetako kideek, bai eta herritarren ordezkariek, delituen biktimetako operadoreek eta elkarte juridikoek ere.
Erakundeetako, gizarteko eta Euskadiko justizia-sistemako beste eragile garrantzitsu batzuetako ordezkariak.

Beatriz Artolazabalen hitzetan, “Plan hau ez da utopia bat”; izan ere, “Oso anbiziotsua” den arren, “Posible” ere bada, eta Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak “sektorearen errealitatea eta eragile juridikoen eta erabiltzaileen beharrak eta itxaropenak ezagutzeko beharraz” duen pertzepziotik sortu da.

Hausnarketa- eta kontsulta-fasean jasotakoen artean, gehien eskatzen direnak hauek dira: “Gardentasun handiagoa, enpatia handiagoa, hizkera ulergarria, Justizia Administrazioak bizkortasun handiagoa izatea, teknologia berriak erabiltzen laguntzea edo justizia eskuragarriagoa, guztion eskura”.

2022-2028 aldirako Justizia Plan Estrategikoak Euskadiko justiziaren arloko 3.000 profesional baino gehiagori eragingo die, zuzenean edo zeharka.