Etxebizitzen salmentak bizkortu eta prezioak igo dira 2022an

Tasazio Sozietateak egindako azterlan baten arabera, etxebizitzen salmentaren erritmoaren igoera eta prezioen igoera orokorra dira Euskadiko etxebizitzen merkatuaren ezaugarriak. Txostenaren arabera, 2022an dinamismo handia erregistratu da, baina obra berrien eskaintza txikia, eskaerari erantzuteko.

Euskadin aldeak daude lurraldeen arabera. Tasazio Sozietateak Euskadin duen ordezkari nagusi María Cruz Ibáñezek azaldu duenez, Bizkaiaren kasuan “etxebizitza merkatuaren dinamikak bilakaera onarekin jarraitzen du”, eta bigarren eskuko etxebizitza da gehien eskatzen den produktua.

Bere ustez, Bizkaian salmenten erritmoa handitu egin da neurri batean Ukrainako gerrak eragindako ziurgabetasunagatik eta interes-tasen berehalako igoeragatik, “Faktore horiek, beharbada, eskaria sustatzen ari dira, erosteko erabakien zati bat aurreratuz”.

Gogorarazi du Bizkaian egiten ari diren bizitegirako hirigintza-garapen nagusiak Bilbon biltzen direla, batez ere Zorrotzaure eremuan, non etxebizitza babestuak zein libreak eraikitzea aurreikusita dagoen, eta Errekalde, Lutxana-Barakaldo, Erandio eta Leioa aldeetan.

Beste higiezin batzuei dagokienez, hirigunearen barruko merkataritza-lokalekiko interesa jaitsi egin dela nabarmendu du, Bilboko merkataritza-gune nagusietan izan ezik, eta eskaria periferiako merkataritza-zentro eta -parkeetara mugitu dela.

Erabilera logistikorako pabiloiei dagokienez, segmentu horretara bideratutako lurzoruen eskaintza handitu egin da, Galindoko eremuan bezala.

Arabaren kasuan, Tasazio Sozietateak “bizitegi-jardueraren maila altuak” antzeman ditu Gasteizen, eta horrek “dagoen stocka murrizten ari da, ondorioz prezioak igota”. Hori ez da gertatu probintziako gainerako udalerrietan, jarduerak eta prezioek dinamika trinkoagoa izan baitute.

Etxebizitzaren merkatua alde batera utzita, Araban handitu egin da erabilera industrialeko higiezinekiko interesa, baina ez hainbeste merkataritza-lokalekiko, horien eskaria oraindik urria baita.

Gipuzkoan eta, bereziki, Donostian eskaintza gutxi dago, eskari potentziala baino gutxiago, eta horregatik salmenta-erritmoa “bizkorra” da.

“Probintzia osoan sustapen berriak eraikitzeko garapenak ikusten diren arren, horiek ez dira nahikoa eskaerari erantzuteko”, adierazi du María Cruz Ibáñezek, eta horrek bigarren eskuko etxebizitzari ere eragiten diola gaineratu du, “Stock” faltagatik prezioen igoera orokorra erregistratu baitu.

Bizitegitarako ez diren beste erabilera batzuei dagokienez, Gipuzkoan merkataritza-lokalen eta industria-nabeen eskariak gora egin du, batez ere bigarren eskukoak, ez baitago hirigintza-garapen berririk, nahiz eta horrek oraingoz ez duen eraginik izan prezioetan, bizitegi-segmentuan gertatzen den bezala.